ทำนายฝัน 'ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ฝันว่าล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ หากมีคู่แล้วจะได้ลูกชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ'

ฝันว่าล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ หากมีคู่แล้วจะได้ลูกชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว วิทยา จับนก ปล่อยนก นาเกลือ ดื่มยาพิษ ตัวเองร่ำรวย ตกเลือด ตกจากที่สูง ผู้หญิงหัวล้าน องค์กฐิน เล่นฟองสบู่ ตัวเองเป็นกรรมกร เกณฑ์ทหาร สามีนํ้าตาตก ต้นไม้ ภิกษุณี เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ผู้หญิงพายเรือ มุดใต้ถุน ดมกลิ่นดอกไม้ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน แสงนีออน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง สามเณร งานพิธีต่างๆ ฟักแฟง จลาจล เป็นไข้ ถ้วยกาแฟ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ดาวตกที่หลังคาบ้าน แกะสลักรูปปั้น จับปลาช่อน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน อทิตยาทรกิติคุณ ต่างหู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าเมือง มีด เวที ข่าวลือ ทำน้ำหก กรอด้าย ไลน์ ( LINE ) พระธาตุ เซียมซี เศร้าโศก ขา นักบวช แว่นตาเลนส์ใส ชกคนที่จมูก สวรรค์ ตกเหว งานโกนจุก ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทันตแพทย์ สาดน้ำ นักเรียน ได้เป็นเจ้าบ่าว ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ปลูกบ้านต้นไม้ ไอ บ้านตัวเอง ข่าวดีจากลูก กองทัพ สามง่ามสำหรับแทงปลา ปาก ซองจดหมายสีชมพู ทดน้ำ น้ำพริก เจดีย์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เชือกรัดคอ เป็นคนผอมบาง ยกโทษ โถแป้ง ก้ามกุ้ง ฉัน ( กิน ) ราชสีห์ แข่งม้า ของขวัญ พระสถูป นักร้อง ฟ้อนรำ ตู้ไปรษณีย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เครื่องพิมพ์ดีด งานศพ ปากเปื่อย ทำแท้ง กินน้ำผึ้ง ซักผ้า ไส้ไหลจากท้อง หน้าต่าง นางพยาบาล จุดดอกไม้ไฟ พังพอน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM