ทำนายฝัน 'ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ฝันว่าล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ หากมีคู่แล้วจะได้ลูกชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ'

ฝันว่าล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ หากมีคู่แล้วจะได้ลูกชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกขมิ้น ยิงธนู ต้นโพธิ์ งม บิณฑบาต แม่มด โบดำผูกเสาบ้าน ถังขยะ ตะไคร้ สวมมงกุฎ ข้อมือหัก กาน้ำ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ สวดมนต์ ผ้าแพร ปีศาจหลายตน ฝี แท่น ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กุมารเทพ ทอผ้า มีเขาบนหัว ยารักษาโรค ซ่อง ฟองน้ำ ขับรถยนต์ ดอกไม้ โกศ น้ำตา โบดำผูกคอตนเอง นกแขกเต้า โกนผม เลือดออกเต็มตัว กินข้าว ลากเกวียน ศาลพระภูมิ ลากฉุด พายเรือ กล่าวคำอำลาญาติ ตัดหัว กินเนื้อมะพร้าว เงาะ เว็จ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ตกปลากับญาติ ศีรษะ กระถางสามขา เดินเล่นในสวนสวย ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน แม่นํ้า กล้วยแฝด ฉุด ช้อนเปื้อน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ตุ้มหู เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง การทำผิดพลาด นักสืบ เห็นเหรียญสตางค์ ที่นอน ช้องผม พายุ ไต่เขา เสื้อใหม่ ถวายข้าวพระ พูดคุยกับโจร สิงโต หยก ผิวพรรณ ถั่วฝักยาว ได้ยินสุนัขเห่า ครอบครัว ท้องเสีย ให้ความกรุณา โค่นต้นไม้แก่ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ภรรยา ผลักของหนัก ล่าสัตว์ ดื่มน้ำจากแก้ว ขึ้นศาล ล่องแพ ค้นหา ขอโทษ ภรรยาเอาน้ำมาให้ พิมเสน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า กำแพง ฟันโยก คอมพิวเตอร์ ตัวเองเจ็บป่วย เพื่อนที่ตายไปแล้ว ปลา จุฬามณี เชี่ยนหมาก ซองจดหมายสีขาว การรับรางวัล เป็นแม่ยาย จับเงิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM