ทำนายฝัน 'ล้างบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างบ้าน ฝันว่าตัวเองได้ทำการล้างเรือนชานบ้านช่อง หรือทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นการใหญ่ คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าการลงทุน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างบ้าน'

ฝันว่าตัวเองได้ทำการล้างเรือนชานบ้านช่อง หรือทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นการใหญ่ คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าการลงทุน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชนกระบือ ธนบัตร สุนัขเข้ามาเลีย ปากเปื่อย ปม รถเมล์ เป็ดไก่ ผลไม้ ถูกตะปูตำเท้า ถือกรรไกร พระวิหาร ทุ่งโล่ง ปากเน่า เดินสะดุดหกล้ม วิวาท ลำคานเสียงฉาบ ยิงปืน ตู้ โถส้วม กบ ซุบซิบนินทา บนบาน ฟ้าผ่า ผึ้ง กินนก บานไม่รู้โรย คิ้วตัวเองดกดำ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ขนม อีกา กระต่ายขูดมะพร้าว บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เมฆกลางแดด ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ตีผึ้ง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เครื่องศาสตราวุธ เจ้าสาว ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กลืนดวงอาทิตย์ เกา นุ่งผ้าขาว ชามแตก ตีฆ้อง ถูกตัดมือ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ตักน้ำราดตนเอง คนถูกฉีดยา งมหาของ สมอเรือ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ งูเหลือม กอดภรรยา ไทร ก่อสร้าง คลื่นน้ำ ญาติตาย สตรี กล่องดนตรี ต้นกัลปพฤกษ์ ถุงเท้า ริมฝีปาก ปากเหม็น สละราชสมบัติ นม ประกาศข่าวดี ขลุ่ย ชักว่าว ตัวเองถูกประหาร เชือก เลื่อยไม้กระดาน ชกต่อย เรือน แพรพรรณ กงล้อ ตกกระ ตัวเองร่ำรวย ชายชรา ฆ่าเสือ เงี่ยง ดวงจันทร์ เป็นบ้า กางเขน ดิน ซองบุหรี่ มนต์ ล่าสัตว์ ช้างไล่กวด ข้าวเปลือก ไปยังเมืองนรก ซีเมนต์ กระดาษเช็ดมือ พูดสนทนา ลูกเห็บ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ขับรถยนต์ สวะ เดินทางไปทิศตะวันออก กินเนื้อเป็ด ประกาศนียบัตร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM