ทำนายฝัน 'ล้างหน้าตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างหน้าตัวเอง ฝันว่าได้ล้างหน้าตัวเอง คุณจะมีชื่อเสียง และเกียรติคุณ ความทุกข์ร้อนที่มีจะเสื่อมคลายไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างหน้าตัวเอง'

ฝันว่าได้ล้างหน้าตัวเอง คุณจะมีชื่อเสียง และเกียรติคุณ ความทุกข์ร้อนที่มีจะเสื่อมคลายไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับต่างหู ยานพาหนะ ทาสี รถจักรยาน อินทรี รอยเท้าของตัวเอง ภรรยาทิ้ง ไฟไหม้ป่า ทำนาย ท่าเทียบเรือ ผิวพรรณ ถือกรรไกร รดน้ำ กุหลาบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราชสีห์ คู คลอง วาฬ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ดอกกุหลาบ อนุสาวรีย์ น้ำฝน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กระถางสามขา ภูเขาไปกำลังระเบิด วิ่ง หมีกัด ขวดแก้ว พญาอินทรี เสี้ยนหนาม มรกต เด็กอุ้มปลา จับก้อนหิน ลูกๆ ทำความผิด เกาทัณฑ์ พระ ฌาปนกิจ งูเห่า ผลักประตู แจกันคู่ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ไก่แจ้ เซิ้งบั้งไฟ นุ่งผ้าขาด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง กระต่าย เมฆลอยนิ่ง บรรพบุรุษ เครื่องแบบทหาร เห็นคนเปิดประตู พระโพธิสัตว์ ช้างตกมัน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ประหารคนรัก เสี้ยนตำเท้า โบสีดำ แก่นจันทร์ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด หุ่นโชว์เสื้อ ชนกระบือ สู้กับเสือ แล้วชนะ ข้อเท้าเจ็บ ผ้าสีขาว ถูกโกง ช่างปั้น ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น รักสามีตัวเอง ภาพยนตร์ อาบน้ำในทะเล ปลาฉลาม เก็บมุ้ง ขี่ราชสีห์ เครื่องศาสตราวุธ แมงป่อง ศาลพระภูมิ ผึ้งมากมาย มีดบาด กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กระบอกไม้ไผ่ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ซ่อนหา กล่าวคำอำลาญาติ กุ้งแห้ง ฟังเทศน์ฟังธรรม ขี่กระบือ นกแขกเต้า ซ่อน ตะเกียงที่จุดแล้ว สร้อยคอ สาก ศาลา ไมโครโฟน ดับเทียน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ยื้อแย่ง เดินช้าๆ ราวตากผ้า ทำตัวเองบาดเจ็บ ซาวข้าว อยู่ในถ้ำกับคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM