ทำนายฝัน 'ล้างหน้าตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างหน้าตัวเอง ฝันว่าได้ล้างหน้าตัวเอง คุณจะมีชื่อเสียง และเกียรติคุณ ความทุกข์ร้อนที่มีจะเสื่อมคลายไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างหน้าตัวเอง'

ฝันว่าได้ล้างหน้าตัวเอง คุณจะมีชื่อเสียง และเกียรติคุณ ความทุกข์ร้อนที่มีจะเสื่อมคลายไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปลือก หน้าอก ดราฟต์ นาฬิกาปลุก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เรียก ปีนข้ามกำแพง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด แก้บน วิ่งหนีผู้ร้าย ว่าว โยคี ทูตชาวต่างชาติ ถูกจี้ รูปภาพของเครือญาติ ได้ยินเสียงระฆัง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กินลิ้น แข็งแรง มุ้งขาด บาดเจ็บ รักภรรยาตัวเอง ถูกลูกปลุกให้ตื่น เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ หิ่งห้อย ล้างหน้าตัวเอง เจดีย์ทรุดโทรม หวีเสนียด เห็นถนนที่ขรุขระ ทิชชู ไต่เขา ได้พูดคุยกับเพื่อน กลืนดวงอาทิตย์ หมีกัด ถาด ช้างตกมัน ทาก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คนป่วยอยู่บนรถ ถูกยิงด้วยธนู ช้อน สตางค์ แสตมป์ ช้องผม ป้อมปราการ มนต์ ว่ายน้ำ เต้าหู้ คราส ซองจดหมายสีชมพู เห็นตัวเองในกระจก สลัก ลิฟต์ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ถ้วยรางวัล ภรรยาทิ้ง รักชาติ หน้าต่าง ญาติทำความผิด เข้ารับการผ่าตัด ตลับแป้งทาหน้า เสียสติ คนแก่ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว น้ำเหลือง พูดสนทนา เห็นเหรียญสตางค์ กำลังขับรถ เดินร่วมทางกับโจร มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี โบว์ดำผูกเสาบ้าน แก้ผ้า ของโบราณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ นกยูง เศร้าโศก ดวงอาทิตย์ตก นม เดินไปบนเนินเขา ญาติกำลังจะตาย นอนในมุ้ง ฝาหม้อตกลงพื้น พ่อหม้าย กินเนื้อคนอื่น ตาย ไฟไหม้บ้าน ยกโทษให้ใครบางคน พลักก้อนหิน สวะ นุ่งโจงกระเบน เล่นการพนัน ตะกวดขึ้นบ้าน ผลักประตู ชกคนที่จมูก เปลื้องผ้าตัวเอง ไผ่ วิทยุ โกนผม ต้นไม้เขียวชอุ่ม เชือดคอสุกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM