ทำนายฝัน 'ล้างเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างเท้า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การค้าขายจะเป็นไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างเท้า'

คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การค้าขายจะเป็นไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทรัพย์สมบัติ เที่ยวซ่อง กินยา ถูกตัดศีรษะ สุกรกลายเป็นคน ตรอมใจ เห็นปีศาจกินคน ครีบปลา ฉิ่ง นั่งรถ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กางเขน (นก) ข่าวร้าย สวะ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แมลงภู่ ก้ามปู เกลือ นรก นักบิน เรือนแพ ซื้อขาย กินเนื้อไก่ พระพิฆเณศ แต่งงาน พิมพ์ ถอด ช่อดอกไม้ บ่อน้ำ ลูกเห็บ เบี้ย ปลาเงินปลาทอง ตาชั่ง เวที โกนผม ตีเหล็ก ไก่ชน ฝั่ง มงกุฎ กระดาษข่อย คิ้วตัวเองดกดำ ฉางข้าว หายใจอึดอัด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ตบมือ ไม้กางเขน ญาณ นั่งเรือ ห่านฟ้า พายเรือตามลำพัง ฝูงกบ จำนวนมาก เก็บผลมะม่วง เก็บของมีค่าได้ สาดน้ำ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ขนมอร่อย ถูกฟันคอขาด กำลังจะไปตาย บันไดเลื่อน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ก้ามกุ้ง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ปัสสาวะ เห็นคนโดนแทง ปีนข้ามกำแพง ตะกร้าไม้ หางไก่ จาระบี ดาดฟ้า ทำนาไม่ได้ผลดี กรรไกร ช้อน สร้อยทอง บ้านตัวเอง ฟาง มีดเหน็บที่เอว ขี่หมู ไว้หนวดยาว ลอยคอ สามีนํ้าตาตก คงกระพันชาตรี เครื่องชั่ง ซื้อปลาหมึก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เต้นรำ กระดุมหาย หิมพานต์ (ป่า) เพื่อนที่จากไปไกล แตกร้าว เลือกผัก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ตักน้ำ ป่าเขา ครอบครัว แคร่ นำอุจจาระกลับบ้าน ของหาย สวรรค์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM