ทำนายฝัน 'ล้างเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างเท้า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การค้าขายจะเป็นไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างเท้า'

คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การค้าขายจะเป็นไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่กกไข่ นั่งบนหลังนกกระเรียน เลือดออกเต็มตัว แทง เรือแล่น เสือ สิงโต พูดโทรศัพท์มือถือ ทิวเขา นอนบนที่นอน เห็นกล้วย ตุ้มหู ได้ฟังเรื่องตลก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พวงมาลา ต่อสู้กับคนร้าย คนในบ้านทุบตีกัน ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ชนะ กระถางสามขา ขลุ่ย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ฆาตกร ถูกกลั่นแกล้ง พระสถูป ตัวเองเป็นชู้ นกนางแอ่น มหาสมุทร กระสุนปืน บานไม่รู้โรย เผาไม้กระดาน เล่นฟองสบู่ ลูกเห็บ ปวดท้อง ไซเรน คนฆ่าสัตว์ ลับมีด หนอนไต่ตามร่างกาย เพชรรัตนราชสุดา ยกยอ นักสืบ เงินหาย เรือกำลังจม กินเนื้อหมู กำแพงโบราณ เกลียดคนอื่น เซิ้งบั้งไฟ มังกร ขี่กระบือ สีแดงชาด ฉุด คนแปลกหน้า ฝ่าเท้า พิมเสน นั่งรถไฟ เจดีย์ ใส่บาตร จับปลาตะเพียน ทำบุญ เดินช้าๆ ภรรยาทิ้ง เครื่องดนตรี พระราชวัง เดินทางกลางทะเลทราย เป็ดไก่ บวงสรวง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทำแท้ง ผ้าขี้ริ้ว จดหมาย ดารา คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ผ้าสีดำ ดอกซ่อนกลิ่น หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ถูกฝังทั้งเป็น มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ภรรยาเสียชีวิต ยกทรง นกแสก แบกหีบ ท่องเที่ยวต่างประเทศ แม่มด แจกันคู่ เพชรนิลจินดา นอกใจแฟน ปัสสาวะรดที่นอน ช้าง กระถางหลุดมือแตก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถอนผมหงอก ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ นกยูงรำแพน ธนบัตร ตบแต่ง เว็จ กระซิบ นอนบนฟูก แก้ว ซื้อกระโปรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM