ทำนายฝัน 'ล้างเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างเท้า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การค้าขายจะเป็นไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างเท้า'

คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การค้าขายจะเป็นไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นาฬิกา มีฤทธิ์ กระซิบกับเพื่อน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความร่าเริง กกกอด ได้ยินเสียงปืน ตู้นิรภัย มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซอ เฒ่าแก่ ด่า จาระบี นกนางนวลโผบิน ของโบราณ คนตายมาหา ที่ฝังศพ ตู้อาหาร ทันตแพทย์ นุ่งโจงกระเบน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ควันไฟ ปืนใหญ่ อากาศบริสุทธิ์ กินข้าว ผลจันทร์ ( พืช ) ทูต เก็บมุ้ง กิ้งก่า นักบิน ขึ้นต้นไม้ ชายชู้ กัดลิ้น ไต่เขา ขายไม้กระดาน ปวดท้อง รักกับนักบินหญิง ประตูบ้านคนอื่น เรียก นกเขา เครื่องปั้นดินเผา กระแสน้ำ ตัดผมตัวเอง ถุงเท้า ปลวก ช้อนเปื้อน ถูกฝังทั้งเป็น สิริวัณณวรีนารีรัตน์ แผ่นดิน เลื่อยไม้กระดาน ตัวเองเป็นโจร นิล แดด เสื้อผ้า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ฉิ่งฉาบ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง แกะเปลือกหอยรับประทาน ฟูก เลื่อย งูเหลือม ดื่มน้ำชา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ สุกร อ้อย นั่งรถหรู พระวรราชาทินัดดามาตุ ฆ่าตัวตาย คนหามวอผ่านหน้า กองทัพ โครงกระดูก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กัลยาณิวัฒนา ซุง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถูกมัดมือมัดเท้า เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ขี่วัว แล้ว ตกวัว เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ปอกเปลือกผลไม้ ขี่ควาย กระโปรงใหม่ ซ่อง นักประพันธ์ บั้งไฟ จิ้งหรีด เมายา ถ้วยรางวัล โรงพยาบาล โต๊ะหมู่บูชา ไก่ฟ้า ตกปลา ช่วย ตกบ่อลึก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ศรีนครินทราบรมราชชนนี เต้นรำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM