ทำนายฝัน 'ล้างเท้าตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างเท้าตัวเอง คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าการลงทุน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างเท้าตัวเอง'

คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าการลงทุน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หน้าอก เห็นบ่อร้าง ย้อมผม เน็ตไอดอล ผนังบ้าน ชงชาถวายเจ้าที่ ทำกับข้าว ผ้าขี้ริ้ว ตกช้าง โจรสลัด ถูกเรียกตัวมาประชุม ปลอบโยน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วงกต แกงการู แหวนหาย สุริยคราส ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กระจาด นกอยู่ในรัง ถูกโกง แทง ฟักทอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ การผ่าตัด รดน้ำ อาวุธ เพชรรัตนราชสุดา ซื้อผ้าขาว ควาย ประกาศข่าวดี กำแพงเมืองจีน โค่นต้นไม้แก่ ลิฟต์ เปลี่ยนเสื้อผ้า ไข่ไก่ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฟันโยก โครงกระดูกมนุษย์ เดินทางไปมหาสมุทร บานไม่รู้โรย เลิกกับแฟน รถยนต์ วิ่งออกกำลังกาย แทะกระดูก เทศน์ ภิกษุณี เศษอาหาร ค้าขายต่างเมือง ตัวเองถูกประหาร โดนแทง ปราศจากอํานาจ สนามหญ้า ผ้าขาว นกแร้ง แว่นตาเลนส์สีดำ อินทรี คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เมฆสีแดง กินเนื้อเป็ด งานบวชเณร โกนขนหน้าแข้ง คดข้าวเย็นกิน ยารักษาโรค แคร่ กษัตริย์เสด็จมาหา แฮนด์บอล กระสอบข้าวสาร เห็นถนนที่ขรุขระ ฆ่ากระต่าย หมูตาย กระเป๋า ภาชนะแตกร้าว ร่ม กุ้งมังกร คนตายในบ้าน ปลาเงินปลาทอง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำปีหรือจำปา หักธนู เก็บเกี่ยวข้าวในนา แป้ง พระพุทธเจ้า ขวัญ กระดานดำมีข้อความ หางไก่ มิตรสหาย กินผัก พระอาทิตย์ ฮิปโปโปเตมัส ญาติกำลังจะตาย เห็นประตูเมือง เจ้า มงคล ขมิ้น บุคคลที่มีชื่อเสียง เห็นที่นารกร้าง เต่าทอง เชือดคอสุกร ตู้รับจดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM