ทำนายฝัน 'ล้างเท้าตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้างเท้าตัวเอง คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าการลงทุน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้างเท้าตัวเอง'

คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าการลงทุน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงพายเรือ น้ำพุสวยงาม ซื้อผ้าขาว คดีฟ้องร้องกัน ชี อาคันตุกะ หย่า วงเวียน กรอบรูป สัปเหร่อ ช้อนเงิน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ผ้าแพร ม้าเตะ สามง่ามสำหรับแทงปลา น้ำมันก๊าด ทูตชาวต่างชาติ ก้างปลาติดคอ พาน มีด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ปลิงหลายตัว ผ้าฝ้าย ดอกไม้ไฟ เห็นประตูเมือง ถางหญ้า กระดาษสีขาว เวทีมวย กระจก แตงโม ถุงมือ แพรพรรณ ตู้เย็น หญิง หมู โง่ ตัดหัว ประดิษฐ์ ปืน เทศน์ ถากไม้ พายุ ดนตรี มองดูเหว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ดมกลิ่นดอกไม้ นั่งบนอาสนะสงฆ์ แทง พนัน คนขี้โม้ ถวายพระด้วยดอกบัว เครื่องจักรทำงานได้ดี เจ้า ถูกคู่รักกักตัว ขี่สุกร พระโพธิสัตว์ ไหว้พระราหู ยักษ์ บริโภคเนื่อสุกร มีคนนำเงินมาให้ ฤดูหนาว ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผู้หญิงชักมีด เวที กระสอบข้าวสาร ยิงกา ผึ้ง ถลกหนังสัตว์ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ วิ่งหนีผู้ร้าย จับหนอน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ภรรยาตาย ฟันล่างหัก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ตกใจ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ป่า เจ้าเมือง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กินก้างปลา นุ่งผ้าขาด เท้าด้วน จับปลาตะเพียน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ศัตรู ล้างเท้า กินอาหารเจ ปราศจากอํานาจ หัวนก กษัตริย์ ช่างเหล็ก ทำแว่นตาแตก ผู้คุมนักโทษ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ฆ่าหมัด หวีงา ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า แมงมุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM