ทำนายฝัน 'วงกต'

ฝันเห็น ฝันว่า วงกต ฝันว่าได้ขึ้นไปบนเขาวงกต และเป็นเส้นทางที่คดไปมา ทำนาย ว่าความสำเร็จที่กว่าจะได้มาเป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก เหมือนว่าต้องมี เคราะห์ก่อนแล้วจึงค่อยโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วงกต'

ฝันว่าได้ขึ้นไปบนเขาวงกต และเป็นเส้นทางที่คดไปมา ทำนาย ว่าความสำเร็จที่กว่าจะได้มาเป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก เหมือนว่าต้องมี เคราะห์ก่อนแล้วจึงค่อยโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มน้ำจากแก้ว กางเขน (นก) สัปเหร่อ หมา ได้กลิ่นธูป พระเจ้าแผ่นดิน ตบมือ นองเลือด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ภาวนา ฝุ่น ข่าวร้าย มองนํ้าตกตามลำพัง ฝาหม้อ บัตรเครดิต เห็นคนเปิดประตู ทะเล ขี่สุกร เหรียญ ไพ่ กระซิบ ตะเพียน คนบ้า จิ้งหรีด ถ่านไฟ โขลงช้าง ทิวเขา วิดน้ำ ลอยคอ งูกัด ฟัน ชุดว่ายน้ำ ถูกตบ ฆาตกรรม นักสืบ ถูกข่มขืน ด่า กีฬา ประกาศข่าวดี บุคคล เดินหลงไปในป่าละเมาะ สารภี มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม พระสถูป ตกช้าง พระอรหันต์ ฝันเห็นนํ้าวน กอดผู้หญิง เปลี่ยนเสื้อผ้า น้ำค้าง ลากรถบรรทุก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เปรต แก้บน จักจั่น อ่าง ขบวนแห่ศพ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เปลือย กระถางหลุดมือแตก ถวายของแด่พระสงฆ์ ผ่าท้อง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผดุงครรภ์ โทรศัพท์ นก เกวียน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ถลกหนัง ตัวเองมีปีก มือตัวเอง ตรอมใจ กำแพงเมือง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แมลงภู่ เด็กผู้ชาย พูดคุยกับโจร ปลวก เห็นคนโดนแทง หิมะตกในฤดูร้อน หิ้วกระเป๋า ของขวัญ ซองจดหมายสีขาว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ปลาเงินปลาทอง ผึ้งมากมาย ภรรยาสวมเสื้อแพร หีบสมบัติ อาบน้ำในมหาสมุทร เครื่องบินตก ต่อสู้ เจ็บปวด ถอยหลัง หย่า ยิงปืน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน วันเกิด ฤกษ์ไม่ดี ข่าวลือ รักคนต่างชาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM