ทำนายฝัน 'วงกบ'

ฝันเห็น ฝันว่า วงกบ ฝันเห็นวงกบประตู หน้าต่าง จะพบความรื่นรมบ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วงกบ'

ฝันเห็นวงกบประตู หน้าต่าง จะพบความรื่นรมบ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บั้งไฟ ติดคุก กางเขน (นก) เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ยุง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปลิงดูดเลือด ผ้าพันแผล ธนู ใต้ถุน เก็บองุ่นรับประทาน ปล่อยออกจากคุก ได้พูดคุยกับเพื่อน นั่งจับเจ่า สายสนตะพาย กินโรตี ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กระโปรง รถบรรทุกศพ กินไก่ เพศสัมพันธ์ ครัว เมายา อดทน ตัวเองถูกธรณีสูบ รังนก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ นกยูงรำแพน ถ้วยชาม สังกะสี นัยน์ตา กระดาษเปื้อนหมึก พลักก้อนหิน เปิดร้านค้าขายสินค้า เจ็บปวดตามร่างกาย ตุ๊กแก กล้วย ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กุ้งมังกร รถเข็นศพ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ซื้อผ้าขาว ครก ได้กลิ่นเครื่องเทศ ญาติตาย ภรรยาเสียชีวิต ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เป็นโจทก์ในศาล กรง กระหายน้ำ กระต๊อบ ท่าเรือ ความมั่งคั่ง ถูกสวมกุญแจมือ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ยกโทษ หญิงเปลือยกาย รถจักรยาน ถอยหลัง ตะกวด กาน้ำร้อน ฆ่าศัตรู ฟันบนหัก ฉาบแตก ฝันว่าส่งพัสดุ ผู้หญิงหัวล้าน กลด เหี้ย ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ รถพยาบาล เสื้อกันฝน ได้กลิ่นธูป ที่นอน เข้ารับการผ่าตัด หนอนไต่ตามร่างกาย บุญ ความดีความชอบ พระโพธิสัตว์ เป็ดไก่ อ้อย ว่าว ขุดดิน ราชา นั่งบนลังไม้ แว่นตาเลนส์ใส ทำน้ำหก เจว็ด กระซิบ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หญิงแปลกหน้า ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ทะเลสาบ โบดำผูกเสาบ้าน คนรักหรือคู่รัก นอนบนเสื่อ บอลลูน ซักผ้า ดื่มน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM