ทำนายฝัน 'วงล้อกำลังหมุน'

ฝันเห็น ฝันว่า วงล้อกำลังหมุน ฝันเห็นวงล้อกำลังหมุน จะเกิดความขัดแย้งและอาจถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วงล้อกำลังหมุน'

ฝันเห็นวงล้อกำลังหมุน จะเกิดความขัดแย้งและอาจถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันหลุด พวงกุญแจ น้ำฝน คนถูกฉีดยา มาลี บุคคล ฟัก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น นุ่งผ้าใหม่ น้ำพริก ผ้าขี้ริ้ว โฉนดที่ดิน ปลูกพริก พายเรือกับคนอื่น หูเจ็บ คนรักได้รับบาดเจ็บ ตู้ไปรษณีย์ ทะเลาะ มหาสมุทร ผลจันทร์ ( พืช ) ไฟไหม้ปราสาท ฟันบนหัก จมูกขาด นกกระเรียน แข่งม้า เพื่อนที่จากไปไกล กระซิบ ดวงตรา ดับไฟ กวาง ตกทะเล สัปเหร่อ โบดำผูกเสาบ้าน ภาวนา นั่งรถหรู ผัดหน้า กินลิ้น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป นกกา พระอรหันต์ สุนัขเข้ามาเลีย โทษ กระจกแตก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด อ้อย เดินร่วมทางกับโจร ซองจดหมาย มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เครื่องบิน ขี่ราชสีห์ เทวดา เศร้าโศก เดินตากแดด กัลปพฤกษ์ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย จมูก จดหมาย กษัตริย์เสด็จมาหา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว มัจฉา บัตรเครดิต เอามือตบต้นขาตัวเอง หายใจอึดอัด นกเค้าแมวหรือนกฮูก ฝนตกระหว่างเดินทาง พัด กินกล้วย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ บิลเลียด ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความผิด กอดรัด ศัตรู แผนผัง เพลิง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผู้คุมนักโทษ กล้วยแฝด คนในบ้านทุบตีกัน หยก แทง ภรรยามีลูก พ่อหม้าย ตัดเล็บ งานโกนจุก โดด ทะเลาะกับภรรยา หญ้า ไถนา ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ดารา แขน ภรรยาหนี นอกใจแฟน เป่าแตร ใยแมงมุม ดื่มน้ำมะพร้าว ลุยโคลน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM