ทำนายฝัน 'วงเวียน'

ฝันเห็น ฝันว่า วงเวียน ฝันว่าเดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ทำนายว่าจะได้รับข่าวที่เป็น เรื่องร้าย หรือมีอุบัติเหตุ หรือเคราะห์ร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับคนใน ครอบครัว ช่วงนี้ไม่ดี ห้ามทำกิจการงานใหม่ ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วเหตุการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วงเวียน'

ฝันว่าเดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ทำนายว่าจะได้รับข่าวที่เป็น เรื่องร้าย หรือมีอุบัติเหตุ หรือเคราะห์ร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับคนใน ครอบครัว ช่วงนี้ไม่ดี ห้ามทำกิจการงานใหม่ ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วเหตุการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกร้อ เลี่ยมฟันทอง ผู้ชายผมยาว ล่องแพ รบกวน ลำน้ำ แสงบนท้องฟ้า ศาลพระภูมิ ผึ้งมากมาย หมาตาย ทาสี หนู น้อยหน่า ได้เข้าร่วมในสงคราม ใส่ต่างหู ภาพ ตกทุกข์ได้ยาก ระเบิด ถูกตัดแขน ประกาศการแต่งงานของตนเอง สูบ ฝังศพคนที่รู้จัก ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ไฟไหม้ เต้าหู้ นกกา งูเขียว กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น พระวรราชาทินัดดามาตุ เจว็ด ไก่ฟ้า ตัวเองถูกธรณีสูบ เมฆลอยนิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉัน ( กิน ) ดื่ม กุ้ง สารภาพต่อหน้าเพื่อน กุ้งทะเล เก็บดอกบัว ตารอบตัว รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย นุ่งผ้าใหม่ ถ่ายอุจจาระ ปลาทองที่ตายแล้ว หาบขี้กลับบ้าน ฮัจญ์ เดินอยู่ในความมืด บ้านตัวเองสวยงาม ปลาเงินปลาทอง ทีปังกรรัศมีโชติ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ปลาหมึกหลายตัว เณรหน้าไฟ กินปลาหมึก แสงนีออน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด การผ่าตัด โต๊ะหมู่บูชา ผ้าม่าน ส้มตำ ไถ่ถอน กินเลือด งานฉลอง ฟ้าร้อง ได้สวมแว่นตาดำ รังไก่ เครื่องร่อน พูดคุยกับคนต่างชาติ ยุ้งข้าว ทรัพย์สมบัติ มีปากเสียงภายในครอบครัว ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ช่อดอกไม้ กลอง นอนบนพื้นน้ำ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ มือ พลักก้อนหิน ตัดผมตัวเอง ซอ เท้าขาด รังผึ้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ หวีไม้ กอดกะเทย หาบอุจจาระกลับบ้าน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย งานวัด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ดอกมะลิ สีบรอนซ์ ถ่ายรูป ปล้น ประตูกำลังถูกไฟไหม ถ้วยรางวัล เกิดสงคราม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM