ทำนายฝัน 'วาฬ'

ฝันเห็น ฝันว่า วาฬ ฝันเห็นปลาวาฬ หรือ จับปลาวาฬ คุณจะทำสิงใดก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มเทจนมากเกินไป ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้าน การงานต้องเหนื่อยหน่อย จึงจะสำเร็จได้อย่างไร้ปัญหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วาฬ'

ฝันเห็นปลาวาฬ หรือ จับปลาวาฬ คุณจะทำสิงใดก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มเทจนมากเกินไป ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้าน การงานต้องเหนื่อยหน่อย จึงจะสำเร็จได้อย่างไร้ปัญหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้ยืนต้นตาย คนตกนรก ตาชั่ง ถอดเสื้อ ปอกเปลือกผลไม้ ปอ สาก ไส้ไหลจากท้อง กลอง ธารน้ำตก ไวโอลิน ว่ายน้ำ มิตรสหาย ภรรยาหนี ครุฑ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น บุคคล เครื่องดักนก ปากกา นั่งเรือข้ามแม่น้ำ บ้านตัวเอง ยานพาหนะ ทางม้าลาย หญ้า ขุดดิน ขวานหัก พนมมือ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ฝน ครกสาก โซ่ ตกเลือด ร่มกางอยู่ ตอไม้ ไม้ขีดไฟ จมูกขาด ขอทาน น้ำพุ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ สละราชสมบัติ ถล่ม หนีจากถ้ำ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม สัตว์เลี้ยง มงคล ธูปเทียน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย บริโภค อนุสาวรีย์ เต่า เลิกมุ้งขึ้น ท่าเรือ สีดำ คำสัญญา ประกันตัว ล้มเหลว เชือกรัดคอ วงเวียน ขวดเหล้า คนตกน้ำกำลังจะจม ถั่ว อาบน้ำในมหาสมุทร เด็ก กุ้งมังกร ลุยไฟ นอนอยู่บนแผ่นดิน ปีนเขา ทอดทิ้งคนรัก กระดานดำมีข้อความ ได้ยินสุนัขเห่า ถูกด่าทอ หิ้วกระเป๋า นอนกับนางงาม เป่าขลุ่ย จับสายสิญจน์ ถูกปีศาจไล่ กระแสน้ำ ถวาย พระสงฆ์ พิมพ์ ดับไฟ ฝนตั้งเค้า เดินช้าๆ ฟันโยก ผึ้ง กระเป๋าเงิน คนรักหรือคู่รัก ทหารเข้าบ้าน แขก เทศน์ ทำขวดแตก รอยเท้าของตัวเอง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ นกกระจอก ขันตักน้ำ เรือล่ม มีขาเดียว ฟันบนหัก ขี่คอคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM