ทำนายฝัน 'วาฬ'

ฝันเห็น ฝันว่า วาฬ ฝันเห็นปลาวาฬ หรือ จับปลาวาฬ คุณจะทำสิงใดก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มเทจนมากเกินไป ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้าน การงานต้องเหนื่อยหน่อย จึงจะสำเร็จได้อย่างไร้ปัญหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'วาฬ'

ฝันเห็นปลาวาฬ หรือ จับปลาวาฬ คุณจะทำสิงใดก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มเทจนมากเกินไป ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้าน การงานต้องเหนื่อยหน่อย จึงจะสำเร็จได้อย่างไร้ปัญหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซุง รองเท้า โคเข้าบ้าน บุคคลที่มีชื่อเสียง บาทหลวง โรงแรม บ้านตัวเองสวยงาม ถูกแทง ภรรยาตาย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถูกสุนัขเห่า สวมเสื้อสีดำ สามเณร พานทอง ขวด ดราฟต์ นอนกับนางงาม บวช หิ้วกระเป๋า กางเกง ฝังศพคนที่รู้จัก โน๊ตบุ๊ก คนหามวอผ่านหน้า ทีปังกรรัศมีโชติ ภาชนะ ผ้าโพกหัว บ้านตัวเอง นั่งรถหรู กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เดินทางไกล โจรปล้นบ้าน กินดิน จับก้อนกรวด ก้อนทราย ถั่วงอก เซียมซี ผิวหนัง ซ่อน กระดาษสี ลำคานเสียงฉาบ กระดาษเปื้อนหมึก ภรรยาทิ้ง ฟาก ไว้หนวดยาว แมลงวัน พระปรางค์ ของเล่น ปล่องเมรุ ขี่คอคน กระท่อมริมทะเล บิน (สูงขึ้น) ใส่บาตร ปล้นสะดม บริโภค กระดาษสีขาว ประดิษฐ์ ม่าน กล่าวคำอำลากับใครบางคน เสื้อเปื้อนเลือด เห็นกระดุม บิน (ตกลง) นั่งนับลูกประคำ หมาคาบหม้อ ฟ้าแลบ ชลธาร ล้างหวี น้ำเหลือง สร้อยข้อมือ ปีนเขา กล่าวหา นุ่งผ้าสีม่วง เขียด ตกใจเพราะเห็นผี ใบไม้ เห็นไม้กระดาน เทวดา น้ำพริก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กระดาษข่อย กระรอก ชนกระบือ ถูกต่อต่อย ลำคลอง คนรักได้รับบาดเจ็บ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถูกทรมาน ขาขาด กินลิ้น ฌาน สายสร้อย ถูกพายุพัดพาไปไกล ไพ่ ตกน้ำร้อน ใบลาน ผ้าสีดำ กุมารทอง กุฏิพระ เสื้อขนสัตว์ ไซเรน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น