ทำนายฝัน 'วิมาน'

ฝันเห็น ฝันว่า วิมาน ฝันเห็นวิมาน การงาน โครงการต่างๆ ที่วางไว้จะสำเร็จผลเป็นที่น่าพอใจธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ขยายกิจการใหญ่โต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'วิมาน'

ฝันเห็นวิมาน การงาน โครงการต่างๆ ที่วางไว้จะสำเร็จผลเป็นที่น่าพอใจธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ขยายกิจการใหญ่โต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หวีผม ดาวตกที่หลังคาบ้าน กล้องยาสูบ นักสืบ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด บัตรเครดิต กระปุก พระสถูป จับนก ลอยคอ นุ่งผ้าสีชมพู หยก นกกา จับปลาช่อน เป็ดไก่ งานแต่งงาน ฉิ่งฉาบ เพชรพลอย ขี่กระบือ ขโมยทรัพย์สมบัติ ตะกร้าไม้ ห่มผ้า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เจ็บป่วย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฉ้อโกง ห่านฟ้า นอนในเรือ บวม ดวงดาว ปลอบโยน แมลงภู่ นกแร้ง มุ้งหมอน ระบำ นกยูงรำแพน ตู้หนังสือ เรือน ภรรยาเสียชีวิต ก้ามปู เดินขึ้นที่สูง ฝันว่าส่งพัสดุ ฆ่าใครบางคน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น กินเฉาก๊วย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เห็นคนโดนแทง แก้ผ้า น้ำตา แมลง ภาพ วัด มีดหาย ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว พรวนดิน งานบวชเณร กรรมกร ได้ยินเสียงกบ ผลักของหนัก กุมารทอง รดน้ำ ลุยไฟ ของกำนัล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ คนบ้า ม้าเตะ เห็นคนอื่นถูกประณาม ขวาน จอมปลวก ถูกคู่รักกักตัว ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กัลยาณิวัฒนา อาบน้ำฝน มะพร้าว ได้ยินเสียงกระซิบ คู คลอง ป่าช้า ฆ่าตัวตาย จุดไฟแล้วดับ ปลิง ถูกเรียกตัวมาประชุม ขโมยขึ้นบ้าน บาทหลวง ถวายของแด่พระสงฆ์ ประกาศการแต่งงานของตนเอง นาค ได้เป็นเจ้าสาว เว็จ ดม พรวน มหาสมุทร น้ำฝน เลือดออกเต็มตัว ดอกมะลิ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า แต่งงานก่อนกำหนด ตาชั่ง ฟันดาบ ถูกตี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น