ทำนายฝัน 'วิ่งจนเหนื่อยหอบ'

ฝันเห็น ฝันว่า วิ่งจนเหนื่อยหอบ หากคุณกำลังเจ็บไข้ได้ป่วย คุณกำลังจะหานในเร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'วิ่งจนเหนื่อยหอบ'

หากคุณกำลังเจ็บไข้ได้ป่วย คุณกำลังจะหานในเร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วัด ถวาย กระเป๋าเดินทาง เวทีมวย หัวหมู เถ้าแก่ อดตาย ขึ้นบันได ขึ้นเขา ภาพยนตร์ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผึ้งบินรอบรังของมัน ดาว ตกน้ำร้อน ทุเรียน กระท่อมร้าง บ้านพัง สถานีขนส่ง คนตายในบ้าน ถุงเงิน-ถุงทอง พายุ ข้าวสาร ฮ่อยจ๊อ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ดาบ กินเนื้อวัว ลำน้ำ แพรพรรณ พระอรหันต์ ตะเกียงที่จุดแล้ว หนี้สิน ประตู ขโมยเงิน จุฬามณี นางกวัก มังกร พระธาตุ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า หญิงแต่งชุดสีเขียว หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กังหัน ก้างปลาติดคอ สินบน กระป๋องนม มองนํ้าตกตามลำพัง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป รถไฟ เด็กทารก ระดู นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ลูกแก้ว เดินทางไกล กินไก่ พวงกุญแจ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ตักบาตร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กอดอก อยู่ในถ้ำ ผลักประตู ช้อนเงิน ฝนหยุดตก เล่นฟองสบู่ บ่อน้ำใหญ่ ผจญภัย โจร ปัดกวาดฝุ่น เชื้อเชิญ ช้อน สวะ ชลธาร ตกทุกข์ได้ยาก สงฆ์ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บาดเจ็บ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กก หูขาด งูเผือก ลากสัตว์ กระแต แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ โดด เว็จ ชักลาก นม เดินชนผนัง ซ่อน ได้รับเงินบริจาค อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เทวาลัย ตกต้นไม้ กัดคน แห่กฐิน นาก พระ ไว้หนวดยาว เผาศพ ฝ้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น