ทำนายฝัน 'วิ่งหนีผู้ร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า วิ่งหนีผู้ร้าย ฝันว่าวิ่งหนีผู้ร้าย ชีวิตของคุณจะได้รับความลำบากได้ประสบเคราะห์กรรม แล้วชีวิตจึงจะค่อยๆ ดีขึ้น เข้าทำนองที่ว่าตันร้ายปลายตีได้ลากแบบทุกรลา ช่วงนี้ไม่น่าเสี่ยง เพราะดวงชะตายังไม่เข้าที่เข้าทาง ไปกราบนมัสการขอพรเกจิต่างๆ เช่นหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ประจวบดีรีชันธ์ หลวงปิโต ที่วิทารหลวงปูโต สีคิ้ว นครราชสีมา หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท ถือว่าเดินทางไปพักผ่อนในตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วิ่งหนีผู้ร้าย'

ฝันว่าวิ่งหนีผู้ร้าย ชีวิตของคุณจะได้รับความลำบากได้ประสบเคราะห์กรรม แล้วชีวิตจึงจะค่อยๆ ดีขึ้น เข้าทำนองที่ว่าตันร้ายปลายตีได้ลากแบบทุกรลา ช่วงนี้ไม่น่าเสี่ยง เพราะดวงชะตายังไม่เข้าที่เข้าทาง ไปกราบนมัสการขอพรเกจิต่างๆ เช่นหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ประจวบดีรีชันธ์ หลวงปิโต ที่วิทารหลวงปูโต สีคิ้ว นครราชสีมา หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท ถือว่าเดินทางไปพักผ่อนในตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงนก ฉิ่งฉาบ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เลือดออกทางช่องคลอด ดาวอับแสง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ถ้ำ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา แขกขายโรตี ทาก คนหามวอผ่านหน้า เทวดา ดับเทียนชัย หินก้อนใหญ่ พังประตู ทุ่งโล่ง พลักก้อนหิน น้ำพุที่พุ่งสูง เหาะดั้นเมฆ คู คลอง ธงชัย ชายชู้ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ได้เสื่อใหม่ จับลูกเสือ กระถาง ตะกร้าหวาย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถ่ายขี้ กินเนื้อไก่ สิงโต ควันไฟ งมปู เฆี่ยน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ฟาก ดอกบานไม่รู้โรย คนรักหรือคู่รัก ไข่มุก ตีแมลงวันตาย ปีศาจที่มีเขาและหาง ตู้กับข้าว แก้บน นำพัดมาโบกตามร่างกาย เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ดวงอาทิตย์ตก ประดาน้ำ ก้อนหินตก ดับตะเกียง กะเหรี่ยงคอยาว เขียนหนังสือ บิน (ตกลง) งง สตรี กระบือ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) โต๊ะรับประทานอาหาร ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ตั้งท้อง ฆ่าใครบางคน โบสีดำ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปล่อยออกจากคุก ดารา ฝักดาบ หน้าอก หนามตำ แก่นจันทร์ โล่ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม อาเจียน ผ้าโพกหัว ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ทำร้าย แดด นกกระจอก ได้ยินสุนัขเห่า มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ธุลี ปราศจากอํานาจ ได้พูดคุยกับเพื่อน มีคนเกลียด นักเรียน รีดนมโค รถเมล์ ถ้วยรางวัล คลอดบุตร ปราสาทเก่าแก่ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน สารภาพต่อหน้าเพื่อน แหวนหาย ตาบอด กรวยจราจร โน๊ตบุ๊ก ปล้นสะดม เคี้ยวดิน ยุ้งข้าว ฆ่าโค รับประทานอาหาร ไต่เขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM