ทำนายฝัน 'วิ่งหนีผู้ร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า วิ่งหนีผู้ร้าย ฝันว่าวิ่งหนีผู้ร้าย ชีวิตของคุณจะได้รับความลำบากได้ประสบเคราะห์กรรม แล้วชีวิตจึงจะค่อยๆ ดีขึ้น เข้าทำนองที่ว่าตันร้ายปลายตีได้ลากแบบทุกรลา ช่วงนี้ไม่น่าเสี่ยง เพราะดวงชะตายังไม่เข้าที่เข้าทาง ไปกราบนมัสการขอพรเกจิต่างๆ เช่นหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ประจวบดีรีชันธ์ หลวงปิโต ที่วิทารหลวงปูโต สีคิ้ว นครราชสีมา หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท ถือว่าเดินทางไปพักผ่อนในตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วิ่งหนีผู้ร้าย'

ฝันว่าวิ่งหนีผู้ร้าย ชีวิตของคุณจะได้รับความลำบากได้ประสบเคราะห์กรรม แล้วชีวิตจึงจะค่อยๆ ดีขึ้น เข้าทำนองที่ว่าตันร้ายปลายตีได้ลากแบบทุกรลา ช่วงนี้ไม่น่าเสี่ยง เพราะดวงชะตายังไม่เข้าที่เข้าทาง ไปกราบนมัสการขอพรเกจิต่างๆ เช่นหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ประจวบดีรีชันธ์ หลวงปิโต ที่วิทารหลวงปูโต สีคิ้ว นครราชสีมา หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท ถือว่าเดินทางไปพักผ่อนในตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินรอดราวผ้า แตร ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ฆ่าหมัด สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เดินทางไกล เครื่องแบบตำรวจ กินเนื้อย่าง เล่นน้ำฝน ของหวาน เครื่องพิมพ์ดีด สวน ช้องผม ไม้กางเขน สังกะสี กลืนดวงอาทิตย์ เปลวไฟ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด นอนในมุ้ง ปัสสาวะรดกำาแพง ปลูกบ้าน บิน (ตกลง) มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตกเขา อาจารย์ เจ้าสาว บัตรเชิญ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า มือ ทดน้ำ บวม แสงสว่าง กินลูกอม ได้ยินเสียงกลอง หน่อไม้ ดับไฟ ถูกโกง แก้บน ปฏิทิน ซื้อกระดุม กองไฟ เจ็บปวดตามร่างกาย ลักขโมย หญิงแต่งชุดสีเขียว ทวิตเตอร์ นอนกรน มู่ลี่ ยางรถ ก้อนหินตก ไอศกรีม ระดู ได้ยินเสียงปืนใหญ่ สำลี ประกาศข่าวการเกิด คนรักนอกใจ ขอบคุณ กิ้งก่า หีบปิดอยู่ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม วิวาท นกกาเหว่า ถือดอกบัวในมือ ช้อน จุฬามณี งานฉลอง นุ่งผ้าขาว เดินทางก่อนกำหนด ตู้กับข้าว คำนับ ตกจากเครื่องบิน ฝังศพ ล้มลงไปในหลุมลึก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย แต่งตัว เบาะ แม่มด เมฆลอยนิ่ง เสี้ยนหนาม บิดามารดา นํ้าพุขนาดใหญ่ คนรับใช้ หักธนู โน๊ตบุ๊ก กินเนื้อวัว เล่นน้ำสงกรานต์ แขนถูกตัด อาบน้ำ คุก ตะราง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ พรม มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ งานพิธีต่างๆ เวทีมวย สู้กับเหยี่ยว กินผลไม้แฝด ลูกๆ ทำความผิด ดาบ เหาะเหิน กินข้าวบนใบบัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM