ทำนายฝัน 'วิ่งออกกำลังกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า วิ่งออกกำลังกาย คุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศแผ่ไปไกล จะรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนอายุมากกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'วิ่งออกกำลังกาย'

คุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศแผ่ไปไกล จะรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนอายุมากกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทาส พระพรหม สมุด ทำบุญ ผู้หญิงพายเรือ ถังน้ำ นาก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ไผ่ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ชัยชนะ ล้มละลาย เป็ด คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตัวเองเป็นโจร จูบคนที่อายุมากกว่า งา ขมิ้น สวมแหวน หญิงทุบตีกัน เห็นกองไม้กระดาน โบสถ์ นาฬิกา ฝาด ตกบ่อลึก ไม้พลอง ก้น เลือดออกทางทวาร ตู้หนังสือ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทำนบ จุดไฟ ไม้กางเขน กินรีหรือกินนร เครื่องดักนก กระท่อมร้าง ทันตแพทย์ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม หวีหัก ผลักของหนัก กินเนื้อคนอื่น นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กระดาษข่อย ทะเลาะ ละทิ้งครอบครัว ตาหลายคู่ หิมพานต์ (ป่า) ญาติตาย กองทัพ เจ้านาย ฐานพระพุทธรูป กล่องดนตรี หนอน ฆ่าผีเสื้อ โล่ กงเกวียน หมีกัด พลักก้อนหิน จมน้ำ ไถ่ถอน หยก กระถาง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ท้องเสีย เงาะ ผ้าฝ้าย ลากรถบรรทุก กองกระดูก น้อยหน่า เที่ยวซ่อง ฉลาด รักภรรยาตัวเอง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ยกของหนัก ชายชู้ ญาตินํ้าตาตก ถนน นำอุจจาระกลับบ้าน ไฮโล นาเกลือ ป่าเขา บังสูรย์ ถูกฆ่า มะพร้าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทุ่งโล่ง หญิงแต่งชุดสีแดง กระจกหลากสี งูรัด น้ำลาย คนป่วยอยู่บนรถ ล่องแพ นอนบนที่นอน เครื่องบินบังคับ ฟังเทศน์ฟังธรรม กกลูก ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ถูกตะปูตำเท้า เชือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM