ทำนายฝัน 'ว่ายน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ว่ายน้ำ ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งได้ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากความทุกข์ และมีโชคลาภ แต่หากในฝันว่ายไม่ถึงฝั่งเสียที วนเวียนอยู่ไม่ไปไหน ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรืออาจเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ว่ายน้ำ'

ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งได้ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากความทุกข์ และมีโชคลาภ แต่หากในฝันว่ายไม่ถึงฝั่งเสียที วนเวียนอยู่ไม่ไปไหน ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรืออาจเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อ้อย ไอศกรีม ศาลเจ้า น้ำหอม ตัดนิ้วมือตัวเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟุตบอล หน้าต่างพัง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รวงข้าว คนกำลังถ่ายรูป ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เครื่องครัว อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว อสนีบาต กลัว ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สีฟ้า แก้ว เจ้าเมือง ฝนตกระหว่างเดินทาง ฟักทอง หุ่นโชว์เสื้อ กล่าวหา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เมฆสีเลือด นอนกับนางงาม ดวงแก้ว แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ตุ๊กตา ผู้ชายตบผู้หญิง คดีฟ้องร้องกัน โต๊ะรับประทานอาหาร สุรา อุ้มเด็กทารก ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ไม้ไผ่ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีเมล ( Email ) นกกาเหว่า ผู้หญิงโพกผ้า ถูกกรรโชกทรัพย์ มีผู้นำม้ามาให้ ขับรถ ร่ม เขากวาง หนังสือ ตกงาน ทำนาเกี่ยวข้าว เครือญาติ คนรับใช้ พระเจ้า หมาเลียขา ของเน่าเสีย จูบคนรัก กินพริก กระสอบข้าวสาร รักกับนักบินหญิง กระดานดำว่างเปล่า โคกินหญ้า พลักก้อนหิน ขอนไม้ ซื้อปลาหมึก ทุ่งนา ราหู เลือดไหล เปลี่ยนมุ้งใหม่ ฝาหม้อ ผู้ชายผมยาว ปากเหม็น ซุกซ่อนของมีค่า หวีผม ผลักประตู งานศพ สนามหญ้า ทุบตีภรรยา ฝนตกปอยๆ ไหว้พระ เข่า หม้าย ได้ยินเสียงกลอง ฟัก หวีไม้ งวงช้างรัดตัว ป่วย กวนอิม เจอเงิน เสียสติ มดกัด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ของกำนัล เป็นไข้ ตกช้าง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ขัดแย้ง ฆ่าเป็ด ชกมวย ได้ยินเสียงกระซิบ สวรรค์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM