ทำนายฝัน 'ว่ายน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ว่ายน้ำ ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งได้ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากความทุกข์ และมีโชคลาภ แต่หากในฝันว่ายไม่ถึงฝั่งเสียที วนเวียนอยู่ไม่ไปไหน ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรืออาจเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ว่ายน้ำ'

ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งได้ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากความทุกข์ และมีโชคลาภ แต่หากในฝันว่ายไม่ถึงฝั่งเสียที วนเวียนอยู่ไม่ไปไหน ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรืออาจเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยืนบนลังไม้ ปากเหม็น ตกจากดาดฟ้า ขิม ย่างเนื้อ หลงป่า พวงกุญแจ นาค คราด คนอื่นทำพลาด น้ำท่วม กำไลข้อมือ มีเขาบนหัว ตั๊กแตน ขนมชั้น สวมเสื้อสีดำ ตกหน้าผา กุญแจ โคกินหญ้า ตำรวจตั้งด่าน ญาณ กำไลแตกหัก กินลิ้น มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ฝ่าเท้า บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คำสัญญา ฤดูร้อน ไลน์ ( LINE ) ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฟ้าผ่า หยก กระบอกสูบลม สุกร แคร่หาม กระดานดำมีข้อความ อู่เรือ กล่าวคำอำลาญาติ มาลี หัตถกรรม กุมารเทพ นกกางเขน พริก นอนบนที่นอน รังดุม กอด ตบแต่ง แป้ง นกเกาะหลังงู ภาชนะแตกร้าว เห็นที่นารกร้าง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กางร่ม กอดตุ๊กตา สาวไส้ ขวัญ ถูกจี้ กงล้อ มะลิ ส้มตำ ทำน้ำหก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ผู้ถือศีล ขนทรายเข้าวัด หมูกลายเป็นคน สร้อย ตู้เหล็กใส่เอกสาร มีดหาย ถูกไล่ออกจากงาน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า คนตายในบ้าน เชือกรัดคอ กาบินเข้ามาในบ้าน ได้รับของมีค่า พวงมาลัยดอกไม้สด เห็นประตูเมือง สมุด ฆ่าผีเสื้อ กินเนื้อย่าง แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ โรงแรม ปอก หมูตาย ปีก หย่า คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ยิงกา ขวานหัก ซื้อกระดุม ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตะเกียง แร้งกินซากศพ โรงพยาบาล ทอผ้า ดื่มน้ำจากแก้ว ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น อาวุธ กล่าวหา คนตกนรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM