ทำนายฝัน 'ว่าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ว่าว ฝันว่าเห็นคนเล่นว่าว ทำนายว่าจะเกิดความสำเร็จในสิ่งที่ทำ แต่ต้องใช้ความพยายามต่อสู้อย่างเหนื่อยยากเสียก่อนจึงสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ว่าว'

ฝันว่าเห็นคนเล่นว่าว ทำนายว่าจะเกิดความสำเร็จในสิ่งที่ทำ แต่ต้องใช้ความพยายามต่อสู้อย่างเหนื่อยยากเสียก่อนจึงสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอไผ่ มองนํ้าตกตามลำพัง นักบุญ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ฝันเห็นนํ้าวน โถแป้ง ลิฟต์ ตารอบตัว เทวดา ไล่จับผีเสื้อ ยานพาหนะ ปลาหมึกหลายตัว เดินตากแดด ตกเลือด ช้อนเงิน งา นํ้าพุที่พุ่งสูง อาบน้ำในทะเล มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ จมูก มีเขาบนหัว โบดำผูกเสาบ้าน ถูกจับ เฉาก๊วย คนกำลังจะตาย ไต่ลวด ให้รางวัล ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ถูกต่อต่อย เดินทางกลางทะเลทราย ทะเลาะกับแม่ยาย ประกาศข่าวดี หมีกัด สวมเสื้อสีขาว สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สระผม งูเห่า กล่าวคำอำลาญาติ ประตูที่ปิดตาย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ลับมีด ดาว มุ้งขาด ไซเรน กุ้ง มดหรือแมลง ตัวเองเป็นกรรมกร มะพร้าว ถูกฉุด คลอดลูกก่อนกำหนด มีคนนำเงินมาให้ ของกำนัล ถูกกลั่นแกล้ง หญิง เด็กพิการ กลัว ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เลือกตั้ง ไฟไหม้ป่า จับปลา เสาเรือน ตัวเลข ชี ฝุ่น กาน้ำ ประเทียบ กล่องดนตรี ผ้าสีขาว ขโมยเงิน ดำน้ำ ขนมชั้น ตนเองทำความผิด เจ้าเมือง กินผลไม้แฝด สีฟ้า กระต๊อบ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ซ่อง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ห้อง ขึ้นศาล ขวดแก้ว บันไดเลื่อน เปรต ฉุด โดนแทง กินถั่วต้ม มีขาเดียว เมฆกลางแดด คนรักได้รับบาดเจ็บ จิ้งเหลน สลัก บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม แมลงปีกแข็ง รักกับนักบินหญิง นอนโรงพยาบาล รักสามีตัวเอง กินดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM