ทำนายฝัน 'ศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า ศพ ฝันเห็นศพ หรือคนตาย หรือเห็นโลงศพ ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องงาน มีความก้าวหน้า การค้าเจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ศพ'

ฝันเห็นศพ หรือคนตาย หรือเห็นโลงศพ ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องงาน มีความก้าวหน้า การค้าเจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่ในป่า กำนัน ฟุตบอล คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ล็อกประตู ศาลเจ้า กินเนื้อมนุษย์ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โฆษก ตัวเงินตัวทอง ขอบฟ้า มัคคุเทศก์ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เปิดผนึกซองจดหมาย รักภรรยาตัวเอง หญิงทุบตีกัน ดารา ขี่กระบือ บันไดเลื่อน กระสุนปืน ได้ฟังเรื่องตลก ส่องกระจก งมหาของ เรือแล่น เกณฑ์ทหาร หนู ปอ น้ำมันก๊าด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ศีรษะมีเหา ถวายกุฏิ ผ้าขี้ริ้ว หายใจอึดอัด ทำให้คนอื่นตื่น ล้างหวี เสาเรือน เดินบริเวณวัด นกร้อง ตกต้นไม้ ถลกหนัง ถุงใส่เงิน ตัวเองเป็นโจร ตัวเองเป็นนักโทษ รบกวน ทาเล็บ ทรมานคนอื่น โจร เจ็บป่วย เพื่อนอยู่ห่างไกล กวางดำ ลอยคอ กินอาหาร นุ่งโจงกระเบน คบไฟ พระพุทธรูป กระซิบ ผ้าฝ้าย ดอกบานไม่รู้โรย ดื่มน้ำ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายพระด้วยดอกบัว ท่อน้ำ ผู้หญิงพายเรือ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี หญิงเปลือยกาย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฟันบนตนเองหัก ชู้รัก ผู้หญิงชักมีด ทารก ปั่นด้าย นุ่งผ้าขาว ปัสสาวะรดที่นอน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา งมของในลำคลอง เสือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เซิ้งบั้งไฟ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เท้าด้วน นอนบนฟูก บิณฑบาต สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ฟ้อนรำ หนามตำ ของหาย นั่งบนเสื่อ วัด เด็กอุ้มปลา การทำผิดพลาด โทรศัพท์ ผ้าโพกหัว นกเกาะหลังงู จองจำ ป้อมปราการ เดินทางกลางทะเลทราย ถูกมัดมือมัดเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น