ทำนายฝัน 'ศรีนครินทราบรมราชชนนี'

ฝันเห็น ฝันว่า ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ ศัตรูที่จะมาขอคืนดี ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดี ต้องหนักแน่นและใช้ความอดทนในการทำงานที่มีแรงกดดันสูง เมื่อสำเร็จแล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของท่คุณ คนทำงานเป็นลูกจ้างจะถูกสั่งหยุดงานกะทันหัน หรือ อาจเลวร้ายจน เลิกจ้างก็ได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศรีนครินทราบรมราชชนนี'

ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ ศัตรูที่จะมาขอคืนดี ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดี ต้องหนักแน่นและใช้ความอดทนในการทำงานที่มีแรงกดดันสูง เมื่อสำเร็จแล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของท่คุณ คนทำงานเป็นลูกจ้างจะถูกสั่งหยุดงานกะทันหัน หรือ อาจเลวร้ายจน เลิกจ้างก็ได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่องเที่ยวในสวน ปฏิทิน หวีผม เพชรพลอย มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กินหัวสุกร ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เข้าเฟสบุคไม่ได้ เดินทาง ไผ่ ภาษา ประหารคนรัก สระผม ทะเบียนบ้าน กล้องถ่ายรูป เดินอยู่ในป่าช้า ญาณ กุฏิพระ ถ่ายขี้ ตกลงมาจากอากาศ ปล่อยปลาดุก นำเที่ยว ผู้ชายมีผมน้อย อรุณ เสือกัดตัวเอง มวยผม ดวงแก้ว ขวดเหล้า สัมผัสกรวดทราย กระดานดำว่างเปล่า โบดำผูกคอตนเอง ดวงจันทร์ พานทอง ยิงกา คลอดลูก พายเรือกับคนอื่น ถุงน้ำร้อน เต้าหู้ กษัตริย์เสด็จมาหา คนรับใช้ น้ำพุขนาดใหญ่ ผู้หญิงถือมีด ไข่ ย้อมผม ถั่วปลูกอยู่ในไร่ จักรยาน ฝนตกปอยๆ ทาก ลูกเห็บตก อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แผ่นดินไหว ครก โล่รางวัล ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ขนมชั้นหลากสี สวดมนต์ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ซักผ้าขี้ริ้ว จับขโมย ได้รับต่างหู นกอินทรี เรือโยง คนตกน้ำกำลังจะจม ธง ตีคนอื่นด้วยเชือก สร้อยข้อมีชำรุด ได้ยินเสียงกระดิ่ง ได้ยินเสียงดนตรีไทย ทำให้คนอื่นตกใจ พระเจ้า นัยน์ตา ถ่อเรือ เกวียน ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้ชายผมยาว กางมุ้ง ตกน้ำร้อน เท้าเจ็บ คนหามวอผ่านหน้า ฝาเรือน เลี่ยมฟันทอง ไฝ พระอรหันต์ ถังขยะ เณรหน้าไฟ ตะกวด รักกับนักบินหญิง แฟนนอกใจ งานบวช ฉาบ ผึ้ง ฉางข้าว แหวนทอง กงล้อ กลางคืน ถวายกุฏิ นั่งบนแคร่หาม ถั่วฝักยาว หม้าย นกเกาะหลังงู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM