ทำนายฝัน 'ศัตรู'

ฝันเห็น ฝันว่า ศัตรู ฝันว่ามีศัตรูมาทำร้ายหรือต่อสู้กับศัตรู ทำนายว่าจะพบโชค แต่อาจต้องเหนื่อยยากก่อนจึงได้สิ่งที่หวัง ต้องมีความอดทนสูงจึงจะ สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศัตรู'

ฝันว่ามีศัตรูมาทำร้ายหรือต่อสู้กับศัตรู ทำนายว่าจะพบโชค แต่อาจต้องเหนื่อยยากก่อนจึงได้สิ่งที่หวัง ต้องมีความอดทนสูงจึงจะ สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถไฟฟ้า เห็นกองไม้กระดาน กินเลือด ผักกาด มีฤทธิ์ เกาทัณฑ์ เท้าเจ็บ ฟันบนตนเองหัก ดูหนัง ฐานพระพุทธรูป กินไก่ พระเจ้าแผ่นดิน ผลักประตู บันไดสูง ธงชัย น้ำพุขนาดใหญ่ ต้องโทษ นาก กรง ปรบมือ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน แมวตาย ลายแทง ลาภ สตางค์ ไฟนรก ขี้เกียจ กอดรัด ยิงกา ขวัญ ลำคานเสียงฉาบ ดีใจ เต้นรำ ลูกไก่ กระท่อม เมาเหล้า คนตายมาหา กระดิ่ง หนู ดอกบานไม่รู้โรย งูเห่า เคารพ คำนับ ช่วยคน นกกา วงกต ไลน์ ( LINE ) ร้องตะโกน หมีกัด ดื่มน้ำจากแก้ว กังหัน อมตะ ใบมีดโกน ตาลปัตร หุ่นโชว์เสื้อ ดักนก ปอ ราชสีห์ ซ่อน ตีงู โซ่ ชนะ เซียมซี หวีงา ช่วย อดตาย แก้ม ที่นอน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก นั่งรถหรู บูชา เครื่องแต่งกาย ขี่ช้าง เด็กนอนบนเตียง หางไก่ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เต้าฮวย นุ่น ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เงื่อน สาวไส้ นอนกับสาวสวย แก่นจันทร์ กระท่อมร้าง กรงนก ดอกซ่อนกลิ่น ดวงแก้ว คงกระพันชาตรี ภูเขาไปกำลังระเบิด พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง นอน กินเกินขนาด เจอเงิน ปีนเขา มีคนเกลียด โกศ ฆ่าผึ้ง ขี่สัตว์ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM