ทำนายฝัน 'ศัสตราวุธ'

ฝันเห็น ฝันว่า ศัสตราวุธ ฝันว่าได้รับเครื่องศัสตราวุธต่าง ๆ คุณจะมีอำนาจวาสนา หรือได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศัสตราวุธ'

ฝันว่าได้รับเครื่องศัสตราวุธต่าง ๆ คุณจะมีอำนาจวาสนา หรือได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กอดตุ๊กตา กระทง สถานีขนส่ง งมของในลำคลอง สีดำ บ้า นาก ลุยโคลน น้ำพุที่พุ่งสูง กระดูกแตก ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตลับแป้งทาหน้า กลางคืน จมูกหาย บ้านไฟไหม้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น นั่งบนเตียง โคกินหญ้า ธารน้ำตก สามีตาย พ่อหม้าย แมลง ทะเลทราย จักจั่น สามเณร ฐานพระพุทธรูป กำไลข้อเท้า ทำนบ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตกบ่ออุจจาระ ถูกเสือกัด ทะเลสาบ ถั่วฝักยาว เชื้อเชิญ ขี่นางโค คนรักนอกใจ นองเลือด เล่นตะกร้อ มีคนเกลียด ตะไคร้ บัวหลวง ปีนข้ามกำแพง คนป่วยอยู่บนรถ ใช้กระเทียมทำอาหาร รบกวน รางรถไฟ ตัดนิ้วมือตัวเอง ขี่หมู กำแพง ถูกเรียกตัวมาประชุม ติดคุก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เป็นไข้ ได้ยินเสียงระฆัง ถ้ำมืด กล้วย ซองจดหมายสีฟ้า ลูกจัน ฟันบนหัก ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ทั่ง กินผัก จับนก ร่วมงานทอดกฐิน ขี่เสือ ถุงใส่เงิน คบไฟ กิ้งก่า เงา ดวงอาทิตย์ขึ้น รีดนมโค แมวตาย สตางค์ การตายของเพื่อน ถีบจักรเย็บผ้า เห็นประตูเมือง คราด นอนบนเสื่อ ดับตะเกียง บุพการี หินก้อนใหญ่ เคี้ยวดิน เพศสัมพันธ์ กระโดดจากที่สูง ขนนกสีดำ กระซิบ ฆ่าผึ้ง เลี้ยงกระต่าย พ่อตาย นุ่งผ้าสีแดง เดินทางไปมหาสมุทร ชาวประมง กำนัน สัมผัสกรวดทราย ผ้าโพกหัว ตักบาตร นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ฉิ่ง ช่างเงินทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM