ทำนายฝัน 'ศัสตราวุธ'

ฝันเห็น ฝันว่า ศัสตราวุธ ฝันว่าได้รับเครื่องศัสตราวุธต่าง ๆ คุณจะมีอำนาจวาสนา หรือได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศัสตราวุธ'

ฝันว่าได้รับเครื่องศัสตราวุธต่าง ๆ คุณจะมีอำนาจวาสนา หรือได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นำเที่ยว บ้านไฟไหม้ ญาติเสียชีวิต จิ้งจก ภาพวาด เครื่องลายคราม เวทีมวย โต้เถียง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง มือ ศีรษะ บ้านตัวเอง ตัวเองมีปีก ผักที่ยังคงปลูกในดิน เก็บกวาดบ้าน เสี้ยนตำเท้า ขวานหัก อนุสาวรีย์ โดนดึงผม ตัดผมใหม่ อ่างล้างหน้า ฆ่าผีเสื้อ ตาลปัตร ดวงอาทิตย์ขึ้น กอดรัด ฉลาม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เครื่องศาสตราวุธ ยานพาหนะ ตุ๊กแก ปีนเขา ทาก ฝนตกระหว่างเดินทาง งาช้าง มดหรือแมลง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง มีผู้นำม้ามาให้ ปลิง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เลื่อยไม้กระดาน แมวสีสวาท ตักน้ำราดตนเอง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กุ้ง นอกใจแฟน ภรรยาสวมเสื้อแพร คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตะปู กะเหรี่ยง ได้รับของมีค่า ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เชิงเทียน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย แข่งม้า เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย สายนาฬิกาข้อมือขาด หน้าต่างพัง ขายตู้ ขายโต๊ะ ลาภ ปอก ปลูกพริก ถุงเงิน-ถุงทอง เกาะ งอบ แฉลบ ชี ดื่มน้ำฝน ฝน เป่าขลุ่ย แมลงภู่ โกหก ธูปเทียน นอนกรน กระจอก ภรรยาเปลือยกาย มีดบาด กระแต สู้กับเหยี่ยว เข้าเฟสบุคไม่ได้ บัวสีขาว มีหลายหู ทาแป้ง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ตะเกียงที่จุดแล้ว ดวงจันทร์ กองกระดูก หาบอุจจาระกลับบ้าน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ร้องตะโกน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ มนต์ ถูกปีศาจไล่ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา โพธิ์ กัดลิ้น แฟนนอกใจ ซ่อมแซมรั้วบ้าน อาบน้ำ เคารพ คำนับ ข้าวเปลือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM