ทำนายฝัน 'ศาล'

ฝันเห็น ฝันว่า ศาล ฝันว่าต้องขึ้นศาล หรือ เข้าไปในศาลยุติธรรม จะมีผู้ขุดคุ้ยเรื่องที่แล้วมาในอดีต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศาล'

ฝันว่าต้องขึ้นศาล หรือ เข้าไปในศาลยุติธรรม จะมีผู้ขุดคุ้ยเรื่องที่แล้วมาในอดีต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยา ต่อสู้กับเด็ก ร่ม ถนน เถ้าแก่ เดือน ของเน่าเสีย โซ่ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เลือกตั้ง เป็นแม่ยาย นั่งรถหรู หญิงแต่งชุดสีฟ้า ตักน้ำ แคร่หาม ลิ้นแข็ง ช้างตกมัน บ้านตัวเองสวยงาม ขนตาร่วง แขนหัก วงกบ เชื้อเชิญ ขาขาด ได้กลิ่นธูป ซองจดหมายสีชมพู ฆ่านกกระจิบ ท้องเดิน ถีบจักรยาน จักรเย็บผ้า ถูกจับ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เดินขึ้นที่สูง ขนทรายเข้าวัด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย สละราชสมบัติ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ตีแมลงวันตาย หลุม ร้องไห้ จับกระต่าย อุปกรณ์ทำครัว ฤาษี นกยูง ดื่มน้ำฝน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เห็นที่นารกร้าง เท้าขาด ป้อมปราการ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน มวย กลางคืน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน จอมปลวก ย้ายบ้าน คนขี้โม้ ตาหลายคู่ ไข่มุก ช่วย วัง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ตำรา การสร้างโบสถ์ ตู้หนังสือ รถเข็นศพ เก็บของมีค่าได้ ป่า เป็นบ้า กล้วยแขก วัด เจ็บป่วย อดตาย สวมมงกุฎ เกาะ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ขนม ทอดทิ้งครอบครัว ถ่ายอุจจาระ เกือก ทาขมิ้น ตัดผมใหม่ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ป่าช้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เก็บเกี่ยวข้าวในนา ด้วง ไฟฟ้า ฉ้อโกง ไถ่ถอน ศีรษะ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตรอมใจ ตกเหว งูรัด ก้น คนมีดวงตาสีดำ ตุ๊กตา บุคคลที่เป็นคนร้าย กินผัก คบคนพาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM