ทำนายฝัน 'ศาล'

ฝันเห็น ฝันว่า ศาล ฝันว่าต้องขึ้นศาล หรือ เข้าไปในศาลยุติธรรม จะมีผู้ขุดคุ้ยเรื่องที่แล้วมาในอดีต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศาล'

ฝันว่าต้องขึ้นศาล หรือ เข้าไปในศาลยุติธรรม จะมีผู้ขุดคุ้ยเรื่องที่แล้วมาในอดีต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ล้มลงไปในหลุมลึก ต่อ น้ำฝน ปลอบโยน เมาสุรา ตัดผม เนกไท เหยี่ยว กางร่ม นกอยู่ในรัง ประดาน้ำ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ย้อมผม น้ำแข็ง สุนัขหอน ดาวตกจากท้องฟ้า เทวาลัย ธนาคาร ตำรวจ ตะไกร เขื่อนแตก แขกขายโรตี ความรังเกียจ กงสุล ฆ่างู กระแสน้ำ บิน (ตกลง) ชะนี ได้เป็นเจ้าบ่าว นกเขา ฌาปนกิจ คนรับใช้ ขนมอร่อย เห็นคนอื่นถูกประณาม เที่ยวชมงานรื่นเริง ฆ่าผีเสื้อ ฟัก ขี่ม้า แก่นจันทร์ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ศีรษะมีเหา ตลาด งอบ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ไมโครโฟน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นั่งอยู่ในกองอุจจาระ บิลเลียด พาน ตะไบเหล็ก เจ็บปวด ต้นกัลปพฤกษ์ คลอดลูก ตู้รับจดหมาย มุดใต้ถุน ถังน้ำ น้ำพุสวยงาม โอ่ง ยิ้ม ไม้กางเขน ขี้เถ้าในเตาไฟ ถอดรองเท้า ตัวเองเป็นกรรมกร มีปากเสียงภายในครอบครัว ตัวเองกลายเป็นนก งูกัด แหวนแต่งงาน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ จน ขี่ราชสีห์ ทะเลาะกับคนรัก ถีบจักรเย็บผ้า อุ้มลูกหมา แฮนด์บอล ปล่อยสัตว์ แคร่ ระบำ ตักน้ำ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ดม ซื้อขาย ตกกล้า ทัพพี ไก่ออกไข่ ได้ยินเสียงดนตรีไทย แข็งแรง ฆ่าผึ้ง เห็นปีศาจกินคน กอดภรรยา มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ถ่ายขี้ เดินเล่นบนหาดทราย เทวดา น้ำค้าง ปาก ก้ามปู เรือล่ม เท้าเจ็บ กินดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM