ทำนายฝัน 'ศาลพระภูมิ'

ฝันเห็น ฝันว่า ศาลพระภูมิ ฝันเห็นศาล พระภูมิ ชีวิตจะดีขึ้น หมดหนี้หมดสิ้น หมดเคราะห์ หมดโศก ฐานะทางการเงินดีขึ้น ครอบครัวกินดีมีสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศาลพระภูมิ'

ฝันเห็นศาล พระภูมิ ชีวิตจะดีขึ้น หมดหนี้หมดสิ้น หมดเคราะห์ หมดโศก ฐานะทางการเงินดีขึ้น ครอบครัวกินดีมีสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เดินร่วมทางกับโจร คนที่มีท่าทางเร่งรีบ โรคร้าย เพื่อนตาย องคมนตรี เดินตากแดด สมโภช ร่างกายตัวเอง มาลี ผู้ชายตบผู้หญิง ป่า ญาติมิตร ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน นกแร้ง ปล้น โต๊ะทำงาน เจอเงิน หุ่นโชว์เสื้อ ยารักษาโรค กล่องดนตรี ทอดสมอ งมของ กินสายบัว สมุด คนแต่งชุดสีดำล้วน คนรักได้รับบาดเจ็บ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี แผ่นดินไหว เอามีดฟันเท้าตัวเอง สารภาพต่อหน้าเพื่อน โคมไฟหรือโคมตะเกียง บ้านใหม่ ลำคานเสียงฉาบ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า คนอื่นทำพลาด ดาวตกที่หลังคาบ้าน งวง ปลวก ตัวเองเป็นโจร เบ็ดตกปลา ภรรยาทิ้ง มหาสมุทร แมลงปีกแข็ง ขาหัก พระแก้วมรกต สร้างบ้าน หญิงเปลือยกาย ศิลา ทำขวัญ ดอกไม้ คนเมา ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ดอกบานไม่รู้โรย เห็นกระดุม สวมเสื้อสีดำ ตู้ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย คิ้วตัวเองดกดำ ค้าขายต่างเมือง ตักน้ำ ป่าช้า ญาติกำลังจะตาย ไต่ลวด นกนางนวลโผบิน น้ำแข็ง หนาม เห็นกองไม้กระดาน นกกำลังจิกกัน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ยกโทษ จิ้งเหลน ตัวเองกลายเป็นนก โอ่ง หญิง บ้องไฟ จักรเย็บผ้า ปลอกหมอน บุตร เสียจริต กระเป๋า กินอาหารเจ ตัดผมสั้น ปอ ของโบราณ เมฆหมอก นายกรัฐมนตรี ไฟไหม้บ้าน กุฏิพระ มะพร้าว ถั่วปลูกอยู่ในไร่ กระบี่ ลูกประคำ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หน่อไม้ เดินรอดราวผ้า กลอง ตกต้นไม้ หมีกัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM