ทำนายฝัน 'ศีรษะมีเหา'

ฝันเห็น ฝันว่า ศีรษะมีเหา ฝันเห็นที่หัวตัวเองมีเหาขึ้น ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี เป็นมงคล จะ มีลาภลอย มีโชควาสนาที่สูงขึ้น หรือฝันว่าได้ตัดหัวคนอื่น ก็เป็นฝันที่ โชคดีเช่นกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศีรษะมีเหา'

ฝันเห็นที่หัวตัวเองมีเหาขึ้น ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี เป็นมงคล จะ มีลาภลอย มีโชควาสนาที่สูงขึ้น หรือฝันว่าได้ตัดหัวคนอื่น ก็เป็นฝันที่ โชคดีเช่นกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเลข วัวควาย พวงมาลา ราชา ฆ่าผีเสื้อ ชายหนุ่ม ฝูงกบ จำนวนมาก โครงกระดูกมนุษย์ กรรไกร ท่องเที่ยวต่างประเทศ กิ่งก่าวิ่งไปมา คราด กลืนดวงอาทิตย์ ซีเมนต์ คนแฝดตัวติดกัน เดินอยู่ในความมืด เจดีย์ นกพิราบ กัดลิ้นตัวเองขาด จับปลาตะเพียน ทำนาเกี่ยวข้าว เครื่องขยายเสียง โกรธ ได้ยินเสียงกลอง ลับ รักภรรยาตัวเอง จับขโมย ต้นไม้แห้ง ให้มีดแก่คนอื่น กวาง ฉลองพระบาท ตีงู จุดดอกไม้ไฟ นองเลือด คอมพิวเตอร์ เห็นถนนที่ขรุขระ ถูกพายุพัดพาไปไกล นักบิน นกบิน ก้อนหิน ตะไบเหล็ก ซองจดหมายสีฟ้า เสื้อครุย กระปุก เดินกะโผลกกะเผลก เรียก อักษรย่อ ห่มผ้า ญาติ มัคคุเทศก์ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หนี้สิน ผู้คุมนักโทษ มีคนนำเงินมาให้ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย คิดถึง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ขี่สุกร ตั้งครรภ์ เป็นโจทก์ในศาล ถอด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ขัง สุริยคราส ดื่มกาแฟ เหยี่ยว ฆ่าใครบางคน ปัดกวาดฝุ่น เล่นน้ำสงกรานต์ ฟ้าผ่า ได้ลาภ ปอ ปล่อยเต่า ลิง ฝาหม้อ ผ้าห่ม ประกันตัว หอยที่มีเนื้อเต็ม ขนมชั้น หน่อไม้ ช้อนเปื้อน ยืนบนลังไม้ เป็นแม่ยาย กล้วยแฝด เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ผลจันทร์ ( พืช ) อ่างน้ำ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตู้ ช่างเงินทอง เจว็ด นม เครา รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตัวเองร่ำรวย นกอินทรี กะโหลก ภาชนะแตกร้าว หัวนก ทุบตีภรรยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM