ทำนายฝัน 'ศีรษะมีเหา'

ฝันเห็น ฝันว่า ศีรษะมีเหา ฝันเห็นที่หัวตัวเองมีเหาขึ้น ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี เป็นมงคล จะ มีลาภลอย มีโชควาสนาที่สูงขึ้น หรือฝันว่าได้ตัดหัวคนอื่น ก็เป็นฝันที่ โชคดีเช่นกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศีรษะมีเหา'

ฝันเห็นที่หัวตัวเองมีเหาขึ้น ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี เป็นมงคล จะ มีลาภลอย มีโชควาสนาที่สูงขึ้น หรือฝันว่าได้ตัดหัวคนอื่น ก็เป็นฝันที่ โชคดีเช่นกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งา ทหาร แจกันคู่ ฟันหลุด นักบุญ หลุม ทอง ขี่โคอศุภราช ขี่คอคน หายใจอึดอัด เหาะดั้นเมฆ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ดื่มน้ำ ลิฟต์ ร่มหัก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ซอ กริช อุจจาระ ถ้วยชาม แสตมป์ ใต้ถุน ดวงตรา นักสืบ ภาชนะแตกร้าว ถ่อเรือ งวง เกลียดคนต่างชาติ หลงรักสามีคนอื่น กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ญาติ ลับมีด กัลยาณิวัฒนา อีเมล ( Email ) กกกอด ผู้หญิงหัวล้าน ต้นไม้ เข็มแทง น้ำพุ ปีศาจที่มีเขาและหาง ขนนกสีขาว บ้านเก่า หญิงแต่งชุดสีแดง ภิกษุณี ตัวเองร่ำรวย เงินโบราณ เห็นไม้กระดาน เสียเงิน คนรักได้รับบาดเจ็บ มุดรั้วลวดหนาม ขายตู้ ขายโต๊ะ นอนบนที่นอน อ้อย ฮา คนตกนรก ขอทาน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง รวงข้าว ถือกรรไกร สิงโต หมากฝรั่ง เกา โดด ได้ยินเสียงดนตรีไทย หว่านข้าวในนา หัวเราะ ปราสาท ทางม้าลาย เป็นใบ้ นกบิน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ทุ่งโล่ง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ปัสสาวะรดที่นอน ไหล่ ทิชชู จักรพรรดิ กลอง ขับรถยนต์ ฉีกกระดาษ ผู้หญิงชักมีด ทัพพี ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด หีบเปิดอยู่ ตะโพน สุนัขคาบหม้อ พูดคุยกับเจ้านาย เครื่องจักรไม่ทำงาน ไฟนรก ดึงเชือก ถูกฉ้อโกง นางเงือก นกขมิ้น ทำแท้ง ผมถูกตัดให้สั้น สูบ ส้มตำ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM