ทำนายฝัน 'ศีรษะล้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ศีรษะล้าน ผู้ฝัน ฝันว่าศีรษะตัวเองล้าน ดวงชะตาไม่ดี ดวงตกถึงขีดสุด จะประสบเคราะห์กรรม ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ ด้วยการสร้างพระประจำวันเกิดถวายวัด เป็นผู้ก่อตั้งกองผ้าป่าหรือเป็นผู้นำ หาปัจจัยเพื่อไปสร้างเมรุเผาศพ หรือซ่อมแรมเมรุเผาศพ อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หรือไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ แบบที่เรียกว่าบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย ตามวัดซึ่งวัดบางวัดจะจัดใหมีพีรีนั้น พิธีนี้ต้องทำกับพระสงฆ์องคเจ้าดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศีรษะล้าน'

ผู้ฝัน ฝันว่าศีรษะตัวเองล้าน ดวงชะตาไม่ดี ดวงตกถึงขีดสุด จะประสบเคราะห์กรรม ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ ด้วยการสร้างพระประจำวันเกิดถวายวัด เป็นผู้ก่อตั้งกองผ้าป่าหรือเป็นผู้นำ หาปัจจัยเพื่อไปสร้างเมรุเผาศพ หรือซ่อมแรมเมรุเผาศพ อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หรือไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ แบบที่เรียกว่าบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย ตามวัดซึ่งวัดบางวัดจะจัดใหมีพีรีนั้น พิธีนี้ต้องทำกับพระสงฆ์องคเจ้าดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวในนา ผู้หญิงตบผู้ชาย มะลิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เก้าอี้ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ร้องรำทำเพลง ซีเมนต์ ถูกมัดด้วยเชือก เครื่องเรือน เพชรนิลจินดา ป่วยลงท้อง แสตมป์ กระท่อม สร้างบ้าน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เซียมซี ต้นไม้เหี่ยวเฉา คนเกี่ยวข้าว เชิงตะกอน กระจก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน น้ำพุ นกกาเหว่า ครีบปลา ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ฟักแฟง กินนก คนหามวอผ่านหน้า ปอ เวียนเทียน พระบรมรูป ตัวเองร่ำรวย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ตะเกียง เม่น ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ หิมะตกถูกตัว คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ห่านฟ้า อุปกรณ์ทำครัว ธงบนบ้าน มังกร ไวโอลิน กะเหรี่ยงคอยาว ตัวเองมีชื่อเสียง เสี่ยงเซียมซี ตกทุกข์ได้ยาก จับหนอน งานฉลอง ภาษา หญิงชู้ แม่ชี สร้อยข้อมีชำรุด ซ่อน เด็กนอนบนเตียง ดำน้ำ ฌาน สุนัขหอน เดินทางไปทิศตะวันออก ฝังศพคนที่รู้จัก ตรอมใจ เหาะ งานมงคล กระบือ โยงเรือ ตัวเงินตัวทอง ช้องผม กระดิ่ง ดื่มน้ำหวาน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า คงกระพันชาตรี ชุดว่ายน้ำ กินเนื้อมนุษย์ ไฟนรก ฉลาม แตงโม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถอนฟัน กระดาษสี ถังขยะ ถุงเท้า ครกสาก หมากรุก กุลี เบี้ย ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ปล่อยนกกระเรียน ปฏิเสธการดื่มเหล้า กล่องดนตรี ทราย อยู่ในถ้ำ เจ้าที่ กอดรัด เห็นประตูเมือง ตู้ไปรษณีย์ ฝนครึ้ม อรุณ ฆ่าเสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM