ทำนายฝัน 'ศีรษะล้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ศีรษะล้าน ผู้ฝัน ฝันว่าศีรษะตัวเองล้าน ดวงชะตาไม่ดี ดวงตกถึงขีดสุด จะประสบเคราะห์กรรม ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ ด้วยการสร้างพระประจำวันเกิดถวายวัด เป็นผู้ก่อตั้งกองผ้าป่าหรือเป็นผู้นำ หาปัจจัยเพื่อไปสร้างเมรุเผาศพ หรือซ่อมแรมเมรุเผาศพ อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หรือไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ แบบที่เรียกว่าบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย ตามวัดซึ่งวัดบางวัดจะจัดใหมีพีรีนั้น พิธีนี้ต้องทำกับพระสงฆ์องคเจ้าดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศีรษะล้าน'

ผู้ฝัน ฝันว่าศีรษะตัวเองล้าน ดวงชะตาไม่ดี ดวงตกถึงขีดสุด จะประสบเคราะห์กรรม ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ ด้วยการสร้างพระประจำวันเกิดถวายวัด เป็นผู้ก่อตั้งกองผ้าป่าหรือเป็นผู้นำ หาปัจจัยเพื่อไปสร้างเมรุเผาศพ หรือซ่อมแรมเมรุเผาศพ อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หรือไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ แบบที่เรียกว่าบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย ตามวัดซึ่งวัดบางวัดจะจัดใหมีพีรีนั้น พิธีนี้ต้องทำกับพระสงฆ์องคเจ้าดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ก่อสร้าง มีความปรารถนา แทะกระดูก วิชา ฮิปโปโปเตมัส จานชาม กระดาษข่อย หญิงชรา เต้าหู้ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นกร้อง ประดาน้ำ ปฏิทิน ประตู สูบ ความรัก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ แต่งงาน เหาะดั้นเมฆ ถั่วลิสง อุ้มลูกหมา นั่งอยู่ในกองขี้ โจร ปากกา เกาะ ตีผึ้ง คิดถึง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กระติกน้ำร้อน ภาพ คัมภีร์ ฝีขึ้นตามร่างกาย แต่งตัว ตาย สังกะสี เทวดา กังวล เก็บองุ่นรับประทาน มือตัวเอง ฝุ่นเข้าตา ปิดผนึกซองจดหมาย นาฬิกาปลุก เรือน ข่าวดี พระจันทร์เดือนหงาย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ สามีตาย ฝน โดด ฤดูร้อน ฉลาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กล้องถ่ายรูป อดทน โฉนดที่ดิน กระโปรงเก่า เซียมซี คนป่วยอยู่บนรถ กินสายบัว กระโดดจากหน้าต่าง ป่วย บิณฑบาต ดนตรี กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา บ้องไฟ นักบุญ แก้ม ลากฉุด ได้เป็นเจ้าบ่าว สตางค์ สุกร ตัวเองมีผมหงอก น้ำล้นเขื่อน จรวด ได้เงิน จุดเทียนชัย ได้รับรางวัล อมตะ แม่ ภรรยาเสียชีวิต กลอง ทำให้คนอื่นตกใจ นกแขกเต้า โล่รางวัล อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ถูกหวายรัด นุ่งชุดแดง ฉาบแตก รถเมล์ ดวงอาทิตย์มืดมัว ตกใจจนสะดุ้ง ชายหนุ่ม ทอดสมอ นักร้อง ตกปลา เงื่อน ทำลายโซ่ตรวน ผู้หญิงถือมีด แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM