ทำนายฝัน 'ศีล'

ฝันเห็น ฝันว่า ศีล ฝันว่าตนเองได้รับศีล ฟังธรรม ในสถานที่สงบเงียบหรือที่วัด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ แม้เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภ และ มีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ศีล'

ฝันว่าตนเองได้รับศีล ฟังธรรม ในสถานที่สงบเงียบหรือที่วัด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ แม้เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภ และ มีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ขันตักน้ำ เคารพ คำนับ คู คลอง สะอึก ชาวประมง กางเขน จับกุ้ง หลงทาง เสาเรือน คนกำลังจะตาย นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ปลา ซ่อง ครีบปลา จอกใส่เหล้า ซองจดหมายสีแดง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เกาทัณฑ์ เก็บมุ้ง กล้วยแฝด ปลาเงินปลาทอง ฟ้าร้อง เห็นประตูบ้านตัวเอง ข้าวสาร ยอดโดม หน้าต่างพัง ที่พึ่ง ไฟนรก ได้รับรางวัล แมลง ทับทิม ลูกไก่ เที่ยวซ่อง เสือกัดตัวเอง กินหมูกะทะ ติดเกาะ กุมารทอง ข่มขืนคนอื่น ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ได้รับของมีค่า พูดคุยกับคนต่างชาติ พิมเสน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เครื่องลายคราม นุ่งชุดขาว ช้อนเปื้อน กินองุ่น ทรัพย์สมบัติ พระนาคปรก เซียมซี กงเกวียน คบคนพาล เชือดคอสุกร เก็บองุ่นรับประทาน แทะกระดูก ราชสีห์ ข่าวดีจากลูก ท้องฟ้าสีแดง เป่าแตร ตกกล้า ปลูกกล้วย เต้นรำ ผู้ถือศีล สมโภช ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตกใจ ขาหัก เมา เปรต ขี่กระบือ ฝนหยุดตก หมาคาบหม้อ ให้รางวัล มีคนนำเงินมาให้ เสื่อขาด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ นกเกาะหลังงู สนามกีฬา ลายแทง ปล่อยนก ท่อนซุง กัลปพฤกษ์ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ถูกน้ำร้อนลวก กระติกน้ำร้อน ดวงอาทิตย์ทรงกลด ฝูงกบ จำนวนมาก ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เข้าเฟสบุคไม่ได้ แตร กอดรัด วงเวียน สามง่ามสำหรับแทงปลา งวง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ทหารยิงปืนใหญ่ แร้งกินซากศพ หอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM