ทำนายฝัน 'สติ'

ฝันเห็น ฝันว่า สติ ฝันว่าทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนคนสติไม่ดี จะมีปากเสียงอย่างรุนแรง ผู้ชายฝันว่าเป็นบ้าหรือสติไม่ดี จะต้องหย่าร้างจากภรรยา ผู้หญิงฝันว่าเป็นคนสติไม่ดี จะต้องตกพุ่มไม้ เด็กสาวฝันว่าเป็นบ้าเสียสติ จะมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สติ'

ฝันว่าทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนคนสติไม่ดี จะมีปากเสียงอย่างรุนแรง ผู้ชายฝันว่าเป็นบ้าหรือสติไม่ดี จะต้องหย่าร้างจากภรรยา ผู้หญิงฝันว่าเป็นคนสติไม่ดี จะต้องตกพุ่มไม้ เด็กสาวฝันว่าเป็นบ้าเสียสติ จะมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขา จรวดไฟ ถูกตบ ถ่อเรือ ขนมปังกรอบ อรุณ ทองคำก้อน ฮวงซุ้ย ตราสัง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กินข้าวบนใบบัว ของหาย นกพิราบ ร่มกางอยู่ เด็กอุ้มปลา ฟันบนหัก หญิงแต่งชุดสีเขียว ฟันปลอม ถูกคู่รักกักตัว จมน้ำ พลักก้อนหิน กอดรัด นำพัดมาโบกตามร่างกาย ตกจากที่สูง หิ่งห้อย ทำกับข้าว พายเรือตามลำพัง หวีเสนียด นกกาเหว่า เจ็บปวด พระสังฆราช แก้บน ผู้หญิงชักมีด โต๊ะ กินนก เชื้อเชิญ กรอด้าย ได้ยินเสียงกระซิบ ผัก ใส่บาตร ดนตรี แต่งงาน ดาว ฆ่าเสือ เดินบริเวณวัด ลูกแก้ว คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง สร้อยทอง มุดใต้ถุน นกต่อสู้กัน ปู คำนับ ถูกขัง กษัตริย์เสด็จมาหา อิฐ รัศมี ทอดทิ้งภริยา สัตว์เลี้ยง อยู่ในถ้ำ นักประพันธ์ เข้ารับการผ่าตัด ฟืน นกกระเรียน กระเป๋า ตกลงมาจากอากาศ ฮาเร็ม ขึ้นต้นไม้ ฆ่างู ตัวเองมีผมหงอก เดินทางไปทิศตะวันออก ฟ้าที่สดใส ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เป็นโจทก์ในศาล ตำรา ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็ดไก่ เซรุ่ม สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เสี้ยนหนาม พวงมาลัย เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กินโทสต์ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ปั่นด้าย ขี้เกียจ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แกะเปลือกหอยรับประทาน โคเข้าบ้าน ผิงไฟ ถูกไล่ออกจากงาน ต้นไม้ยืนต้นตาย ไฟไหม้ปราสาท เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป โฆษณา กังหัน นั่งนับลูกประคำ ตกหน้าผา หญิงชู้ กินขนม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM