ทำนายฝัน 'สถานี'

ฝันเห็น ฝันว่า สถานี ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทำนาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สถานี'

ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทำนาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระทะ เมฆหมอก ปลาฉลาม เดินทาง หาบอุจจาระกลับบ้าน งูเหลือม เข็มเย็บผ้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ขี่วัว ตัวเลข โกหก ปริญญาบัตร ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง งานบวชเณร กรวดทราย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ศิลปิน พญานาค ฆ่าใครบางคน ญาติเสียชีวิต ที่พึ่ง จูบคนรัก กังวล หาบขี้กลับบ้าน เสี้ยนหนาม กระต่ายน้อย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว นั่งราชรถ หญิงแต่งชุดสีเขียว ถางหญ้า ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน บ้านตัวเอง ตู้เย็น ขนมชั้น นาฬิกาปลุก แป้ง ที่นอน ชายหนุ่ม รักกับนักบินหญิง แหวนทอง จับปิ้ง กางเกง นอนบนเตียง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ บันไดกว้างๆ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก กอด สกปรก ปลูกบ้านต้นไม้ อีเมล ( Email ) อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ระเบิด กอดภรรยา สระผม โสมสวลี บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตะกร้อ นกกา บัวหลวง ฝีขึ้นตามร่างกาย จับกัง นาเกลือ ซื้อกระดุม คูคลอง เกณฑ์ทหาร ดื่มน้ำฝน ยกทรง กระโปรงเก่า ธง ขอโทษ ผู้ชายตบผู้หญิง พร้า จองจำ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ตุ๊กแก งูเลื้อย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ตาบอด ล้มละลาย ตรอมใจ ฟังเทศน์ฟังธรรม งูจงอางไล่ แบกหีบ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ถั่ว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม หวีงา สุนัขเข้ามาเลีย ตกทะเล ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กรรไกร แผ่นดินไหว กล้องถ่ายรูป ลูกจัน ต่อสู้กับปีศาจ พระแก้วมรกต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM