ทำนายฝัน 'สถานี'

ฝันเห็น ฝันว่า สถานี ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทำนาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สถานี'

ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทำนาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปียก นอนในเรือ จรเข้ มีปากเสียงภายในครอบครัว ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง จำปีหรือจำปา ปัสสาวะ คดีฟ้องร้องกัน ขนลุก โกนหนวด ล้างภาชนะเครื่องใช้ โน๊ตบุ๊ก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ภรรยา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ โคเข้าบ้าน เต้นรำ หัวไก่ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ชายหนุ่ม ปล่อยเต่า ประตู ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ รัศมี บริโภค ฟังเทศน์ฟังธรรม เดินอยู่ในสุสาน รถเข็นศพ ถวายของแด่พระสงฆ์ ดับไฟ หุ่น กระท่อมร้าง น้ำมันก๊าด ถูกตะปูตำเท้า หนอนไต่ตามร่างกาย สีดำ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ซื้อกระดุม เห็นคนโดนแทง ทหาร ยิงปืน ตัดผมใหม่ ทาสี ช้อนปลา โคลน ซื้อกระโปรง วงกบ ผู้หญิงพายเรือ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กระจกแตก อดอยาก อมตะ สู้กับเสือ แล้วชนะ เดินทางไปทิศตะวันออก ถูกตีหู นกกำลังจิกกัน พระสถูป ขี่คอคน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เที่ยวบ่อนการพนัน กระโปรงใหม่ การตายของเพื่อน ล้างเท้าตัวเอง ถูกฆ่า ขาด้วน โขลงช้าง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ไซเรน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หุงข้าว เพื่อนอยู่ห่างไกล หีบศพ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน วัง ช้างเหยียบ เล่นน้ำสงกรานต์ จน ท่อน้ำ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ผู้ชายตบผู้หญิง นอนกลับหัว ออร์แกน จอมปลวก สังกะสี ผิงไฟ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เที่ยวซ่อง วิ่งออกกำลังกาย เลือกตั้ง โลงศพ ฮอกกี้ หน้าไม้ น้ำหอม กรวยกรอกน้ำ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) หัตถกรรม เครื่องเรือน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM