ทำนายฝัน 'สถานี'

ฝันเห็น ฝันว่า สถานี ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทำนาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สถานี'

ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทำนาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาทิ้ง กำลังเล่นเฟสบุค พูดโทรศัพท์มือถือ กล้องยาสูบ ถูกข่มขืน ขี่ควาย ย้อมผม กินนก อมตะ ร้องเพลง ถูกสัตว์กัด ตัวเองเป็นกรรมกร บุญ นุ่งผ้าสีชมพู เชือก สิริภาจุกาภรณ์ พูดสนทนา ฝาเรือน กินโทสต์ กุฏิพระ คนกำลังเปลื้องผ้า สายนาฬิกาข้อมือขาด กุหลาบ งาช้างวางคู่กัน เอามีดฟันเท้าตัวเอง ขุดดิน เฒ่าแก่ บ่อน้ำพุแห้งขอด เดินบริเวณวัด เจ้าที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หญิงชู้ งวง กำลังจะไปตาย ขี่สัตว์ ตุ๊กแก ขี่เสือ เรือล่ม นุ่งผ้าขาด ตกทุกข์ได้ยาก ทุ่งนา แกะ เศร้าโศก พร้า อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ม้าเตะ รอยเท้าของตัวเอง บวชพระ นั่งบนเสื่อ สบู่ เทศน์ ไอศกรีม หว่านข้าวในนา จองหอง ยาพิษ มีดตกน้ำ แฟนนอกใจ หย่า ตัวเองเจ็บป่วย ถาด ตกกระ สีบรอนซ์ ลากสัตว์ ตกลงไปในบ่อ กินข้าวบนใบบัว ช่างเงินทอง เป็นแม่ยาย ความผิด กระต่ายวิ่ง สร้อยข้อมีชำรุด ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ฉลองพระบาท อยู่ในถ้ำ กระบี่ ถังขยะ ลูกกระพรวน กก จูบสัตว์เลี้ยง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ภรรยาตาย กินเป็ด บ้องไฟ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฟาก กระติกน้ำร้อน ซื้อกระโปรง ญาติเสียชีวิต เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก จับปลา ราวตากผ้า นกนางแอ่น สถานีขนส่ง ถูกฉ้อโกง หนอนไต่ตามร่างกาย วิดน้ำ กองดิน เครื่องดนตรี เห็นเหรียญสตางค์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM