ทำนายฝัน 'สถานีขนส่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า สถานีขนส่ง ฝันว่าได้ไปสถานีขนส่งต่างๆ เช่น รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน แล้วสถานีขนส่งที่มีผู้คนควักไขว่ไปมา คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเคหสถานบ้านช่อง หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน ถ้าชีวิตจริงยังไม่อยากโยกย้าย ให้จัดบ้านช่องห้องหอใหม่หมด ปรับเปลี่ยนมุมต่างๆ ไปไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีที่สนามหลวง เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สถานีขนส่ง'

ฝันว่าได้ไปสถานีขนส่งต่างๆ เช่น รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน แล้วสถานีขนส่งที่มีผู้คนควักไขว่ไปมา คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเคหสถานบ้านช่อง หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน ถ้าชีวิตจริงยังไม่อยากโยกย้าย ให้จัดบ้านช่องห้องหอใหม่หมด ปรับเปลี่ยนมุมต่างๆ ไปไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีที่สนามหลวง เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หน่อไม้ ฉี่รดกำแพง กวนอิม ไลน์ ( LINE ) มุ้งหมอน ผลักของหนัก สาดน้ำ กินเลือด กาบินเข้ามาในบ้าน แมวดำ พระจันทร์เดือนหงาย สวมเสื้อสีเขียว บิดามารดา ตะไคร้ ตกหน้าผา กลืนเมฆ หุ่นยนต์ ลูกแก้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กองกระดูก พริก เดินเล่นในสวนสวย ใบไม้ กินยา เท้าด้วน เรือน รีดนมโค เรือแล่น พายเรือกับคนอื่น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ความร่าเริง ตะกร้าหวาย กินเลี้ยง อยู่ในกระท่อม มีขาเดียว แต่งงาน ขายของ อุปกรณ์ทำครัว ธนาคาร ทำนบ บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกหนูกัด ฝุ่น ร่มหัก ผู้หญิงชักมีด เดินบนฟ้า เปลหามคนเจ็บ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ทราย เดินตากแดด งวงช้างรัดตัว บรรพบุรุษ เจดีย์ทรุดโทรม คนตกน้ำกำลังจะจม รักใครบางคนมากๆ ไผ่ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จับนก นายกรัฐมนตรี ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ขบวนแห่ นกขมิ้น เทศน์ นักบวช ผ้าเช็ดตัว ช้อนทอง ล้มลงไปในหลุมลึก ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ตะปู มีคนนำเงินมาให้ ดวงแก้ว ถ้ำ พ่อตาย ตาย พานเงิน ฟ้าร้อง แฮนด์บอล ลอย เณรหางนาค กุมารทอง ตุ้มหู แก้บน จันทร์เพ็ญ ทารก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ได้ตีกลอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ตีคนอื่นด้วยเชือก คราส เงิน อู่เรือ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ฮัจญ์ สาก ความมืด ยากจน ดักนก ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ประกาศนียบัตร ตำหนัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น