ทำนายฝัน 'สนามกีฬา'

ฝันเห็น ฝันว่า สนามกีฬา ฝันว่าไปชมกีฬาในสนามกีฬา คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สนามกีฬา'

ฝันว่าไปชมกีฬาในสนามกีฬา คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกพิราบ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คลอดลูก ตู้หนังสือ เดินทางไปทิศตะวันออก รีดนมโค ฝนครึ้ม ภรรยาเสียชีวิต จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ความรังเกียจ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ขวาน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ซาบซึ้งใจ ฌาน ทะเลสาบ จาน อาบน้ำในมหาสมุทร ทัพพี งาช้าง ทอง นั่งรถไฟ นางเงือก สุนัขคาบหม้อ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ บัวสีขาว ขันตักน้ำ ประกาศข่าวดี หอก น้ำแข็ง ลมหายใจมีกลิ่นหอม ผีตายโหง ไข่เป็ด ช้อนทอง ชาวประมง เครื่องแต่งกาย คนขาพิการ ฆ่าศัตรู ขอโทษ กระซิบ ได้ยินเสียงกระซิบ ค้นหา กริช กรอด้าย กุลี ปีก กางร่ม ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย พาน เคารพ คำนับ เดินไปตามท้องถนน ภรรยามีลูก ไฟไหม้ป่า ศรีนครินทราบรมราชชนนี ค้อน ฝ้าย กินหอยนางรม เต่า นาฬิกาข้อมือเสีย เดินรอดราวผ้า กุมารทอง ได้กลิ่นเครื่องเทศ โรงพยาบาล งง แกงการู เรือโยง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ช่างเงินทอง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ผ้าสีดำ สร้อยข้อมือ บ้านใหม่ สัมผัสกรวดทราย โบว์ดำผูกเสาบ้าน แตกร้าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ บ้านร้าง ตัดผมใหม่ ไกด์ ฆ่าหมัด นํ้าพุขนาดใหญ่ ฟัก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เดินไปบนเนินเขา รักเพื่อน ขนม ล่องแพ คบไฟ บิณฑบาต ซุง จุดดอกไม้ไฟ ดูซีรี่ย์ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ทวด คนรักนอกใจ เห็นไม้กระดาน พวงมาลัยดอกไม้สด ขี่วัว แล้ว ตกวัว ขบวนแห่ ได้พูดคุยกับเพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM