ทำนายฝัน 'สนามกีฬา'

ฝันเห็น ฝันว่า สนามกีฬา ฝันว่าไปชมกีฬาในสนามกีฬา คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สนามกีฬา'

ฝันว่าไปชมกีฬาในสนามกีฬา คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไมโครโฟน แก้ว ทะเลสาบ เซียมซี คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปฏิมา ทำตัวเองบาดเจ็บ กระติกน้ำร้อน เงาะ บ้องไฟ สนามกีฬา เข้ารับการผ่าตัด ประแจ ชอล์ก ชู้รัก ช่อดอกไม้ ถูกจี้ กินโทสต์ ใส่ต่างหู กินรีหรือกินนร ถอด แสงสว่าง แมลงสาบ นำเที่ยว ขี่สัตว์ คบบัณฑิต นกอินทรี ผนังบ้าน ทำร้าย เครื่องเรือน นกเค้าแมวหรือนกฮูก ช่างเงินทอง สระผม นำตาข่ายไปดักสัตว์ เด็ก ถูกด่าทอ ทุ่งโล่ง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เดินทางไปวัด โต๊ะรับประทานอาหาร ตะไกร ถูกตัดแขน ถูกฟันคอขาด ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ตัวเองเป็นชู้ ไหล่เจ็บ งูเขียว สัปทน จิ้งเหลน พระ เรียก เคารพ คำนับ ความผิด เปลี่ยนเสื้อผ้า ขี่กระบือ หมีทำร้าย อาบน้ำ เงินปากผี ใช้ยาเสพติด ประกาศการแต่งงานของตนเอง โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) มรดก เปลวไฟ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ พระเจ้า ร่มหัก การสร้างโบสถ์ ผ้าห่ม ฮอกกี้ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เป็นคนปรุงอาหาร นักเรียน ไข่ไก่ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เรือล่ม ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ศิลปิน เห็นถนนที่ขรุขระ กุ้งแห้ง เก็บมุ้ง ถูกเฉือนเนื้อ แชมพู ฤาษี ทหารเข้าบ้าน เปลือย ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น จรเข้ ฉีกกระดาษ เห็นคนอื่นถูกประณาม อยู่ในอาการผิดหวัง สวมเสื้อสีเขียว สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง เมายา คิดถึง สำลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM