ทำนายฝัน 'สบู่'

ฝันเห็น ฝันว่า สบู่ ฝันเห็นสบู่หรือได้ใช้สบู่ถูร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สบู่'

ฝันเห็นสบู่หรือได้ใช้สบู่ถูร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กังหัน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง เดินหลงไปในป่าละเมาะ ซ่อมแซมรั้วบ้าน เที่ยวซ่อง เก็บผลมะม่วง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กวนอิม ที่ฝังศพ ข้าวติดคอ ผ้าฝ้าย โดด ลับ ศาลา กองดิน มะพร้าว เข้าไปในโรงพยาบาล กินอาหาร ดาวอับแสง ดับเทียนชัย บันไดสูง จันทรคราส ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ถอดเครื่องประดับ งูเขียว ตะไคร้ กระจก พระวรราชาทินัดดามาตุ ถอด บั้งไฟ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ สามง่ามสำหรับแทงปลา เลือดออกทางช่องคลอด งานฉลอง ธุลี มองดูเหว นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กระดาษสี สวมเสื้อขาด เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตื่นขึ้นมาเอง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ปีนเขา ผนัง ดูซีรี่ย์ คุก ตะราง อาเจียนเป็นหนอง สูบ จรเข้ แมลงสาบ ภรรยาเอาน้ำมาให้ แทง แท่น ปืนใหญ่ ตะกวดขึ้นบ้าน อาบน้ำในทะเล คนขาพิการ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ชายชู้ ตกบ่อลึก โยคี ปู เสื้อผ้า บวช ผู้หญิงตั้งครรภ์ ชอล์ก ปลาเงินปลาทอง ตัวเองเจ็บป่วย หยก ขี่สุกร ตักน้ำราดตนเอง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ หมัดกัด คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งูเหลือม เป่าขลุ่ย ชนะ เซิ้งบั้งไฟ เชี่ยนหมาก กุญแจหาย เปลี่ยนมุ้งใหม่ ใบมีดโกน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ กระโดด โดนแทง ถูกไล่ออกจากงาน เดินทางกลางทะเลทราย บ้านใหม่ ปลูกบ้านต้นไม้ ตามทวงหนี้ มือตัวเอง ตะกร้อ ยารักษาโรค ข่าวร้าย ยาพิษ บูชา ญาติทำความผิด หน้า นักเรียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM