ทำนายฝัน 'สบู่'

ฝันเห็น ฝันว่า สบู่ ฝันเห็นสบู่หรือได้ใช้สบู่ถูร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สบู่'

ฝันเห็นสบู่หรือได้ใช้สบู่ถูร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แขกขายโรตี นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ช้อนทอง เห็นกองไม้กระดาน เห็นคนเดินละเมอ จรวดไฟ ขนมเข่ง ถูกน้ำร้อนลวก แกะ ขนมชั้น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด โจร สังกะสี เห็นบ่อร้าง ตาลปัตร ทำนาไม่ได้ผลดี นอน กินข้าว เลี้ยงกุมารทอง เลือดออกเต็มตัว บรรพบุรุษ คนรักหรือคู่รัก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตกเขา ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กล่าวหา คงกระพันชาตรี นอนเล่นกลางหาดทราย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปากเจ็บ แมว กินเนื้อหมู ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น อาจารย์ เครื่องดักนก นกบิน นั่งนับลูกประคำ ได้เป็นเจ้าบ่าว ขับรถยนต์ สร้อยข้อมีชำรุด สวมมงกุฎ แขนถูกตัด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด หุ่นยนต์ ผ้าเช็ดตัว ภาพวาด ถูกทรมาน ฉาบ หย่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า โบสีดำ กระท่อมริมทะเล นม นุ่งผ้าขาด ถูก แตน-ต่อ ต่อย ปราสาทเก่าแก่ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เปื้อน เดินสะดุดหกล้ม โล่รางวัล ดื่มน้ำชา สิริวัณณวรีนารีรัตน์ กระจอก ขี่เสือ ร่วมงานทอดกฐิน ต่อสู้ ช่างปั้น มรดก ให้มีดแก่คนอื่น ประกาศข่าวการตาย ขี่โคเข้าเมือง ดื่มน้ำมะพร้าว ตกลงไปในบ่อ ธนบัตร ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สร้อยข้อมือ ตกบ่ออุจจาระ เข้าไปในโรงพยาบาล เฒ่าแก่ ปู ทะเลาะ โครงกระดูก เดินเร็วๆ วาฬ แมวสีสวาท นักบิน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ทำอะไรแปลกๆ ตุ้มหูหาย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ถากไม้ เหยี่ยว ตุ้มหู ก้อนหิน ท้องเดิน แมวข่วน นางฟ้า เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตู้นิรภัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM