ทำนายฝัน 'สบู่'

ฝันเห็น ฝันว่า สบู่ ฝันเห็นสบู่หรือได้ใช้สบู่ถูร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สบู่'

ฝันเห็นสบู่หรือได้ใช้สบู่ถูร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แขนขาด การตายของเพื่อน ปาก ไฝ ได้รับรางวัล ปราสาทเก่าแก่ ถูกปีศาจไล่ ฝีขึ้นตามร่างกาย ขวดน้ำ เอทีเอ็ม เงา ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ธนูหลายดอก ดวงอาทิตย์ทรงกลด กรวยกรอกน้ำ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ซุกซ่อนของมีค่า แก้บน บอลลูนตก บิลเลียด ขวานหัก ปล่อยสัตว์ เครื่องดักนก ลำคานเสียงฉาบ ตุ๊กตา ลำคลอง ดาวอับแสง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เจดีย์ ถล่ม ไส้ไหลจากท้อง ฉีกกระดาษ จุฬามณี ต้นไม้เขียวชอุ่ม แข่งวิ่ง หลงรักสามีคนอื่น ขี่คอคน ลำธาร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ตัวเองเป็นนักโทษ น้ำเต้า นอนกรน เบ็ดตกปลา คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ถูกข่มขืน ลายแทง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตะขาบ โลกแตก นกเกาะหลังงู ไถนา พระวรราชาทินัดดามาตุ โต๊ะเขียนหนังสือ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เครื่องบิน รักชาติ พัด เบี้ย อนุสาวรีย์ หญิงเปลือยกาย ครอบครัว นาฬิกาข้อมือเสีย ฆ่าเป็ด ถูกมัดด้วยเชือก ใส่บาตร ฮา บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ยอดตึกสูงทรงกลม เข่า หัวล้าน คำสัญญา ร้องตะโกน ผ้าพันคอ อิฐ ตีฆ้อง บ้านใหม่ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ วงกต เตาไฟ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ซื้อกระดุม ถูกตัดขา เดินไปตามท้องถนน โจรสลัด สิริภาจุกาภรณ์ เมาเหล้า บ้านมีช่องโหว่ โจรปล้นบ้าน พริกไทย ได้เข้าร่วมในสงคราม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ปลอกหมอน กงล้อ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ร่องน้ำ จุดไฟแล้วดับ กินผลมะม่วงเปรี้ยว จมูกแหว่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM