ทำนายฝัน 'สมุด'

ฝันเห็น ฝันว่า สมุด ฝันว่าได้จับต้องสมุดหนังสือ หรือ เห็นสมุดวางอยู่ในห้อง คุณจะได้ข่าวดีจากเพื่อนฝูง หรือ จะมีการเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สมุด'

ฝันว่าได้จับต้องสมุดหนังสือ หรือ เห็นสมุดวางอยู่ในห้อง คุณจะได้ข่าวดีจากเพื่อนฝูง หรือ จะมีการเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นํ้าพุที่พุ่งสูง ฆาตกร ยิงนก กระต่ายวิ่ง ทำขวัญ แสงนีออน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ฮัจญ์ ซองจดหมายสีแดง เต้านม เห็นถนนที่ขรุขระ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เครื่องบูชา นกกา น้ำฝน เซิ้งบั้งไฟ แผ่นดินแยกออกจากกัน ฉลาม ฟัก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง บ้านมีช่องโหว่ อุ้มลูกหมา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ถอดเสื้อ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด แทะกระดูก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ต้นกก ร้องไห้ ซื้อเต่า ขนทรายเข้าวัด ทันตแพทย์ กินลิ้น เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด หัวล้าน หมากฝรั่ง ฮูก (นกฮูก) ร่างกายตัวเอง ถูก แตน-ต่อ ต่อย แล่นเรือผ่านเกาะ กินเนื้อเป็ด โขลงช้าง ไวโอลิน ไก่ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ จันทรคราส ฉาบแตก มีโชคลาภ นกกำลังจิกกัน ไฟไหม้บ้าน คงกระพันชาตรี ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เดินขึ้นภูเขา มารดา กอดอก ถูกฉ้อโกง ปล่อยปลาดุก กระต่าย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ครอบครัว มวย ผ้าไตรจีวร งง เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ลวดหนาม กล้องถ่ายรูป กงล้อ สามีนํ้าตาตก กล้องยาสูบ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ตีคนอื่นด้วยเชือก ผู้หญิงตบผู้ชาย เต่า ขนมชั้น ฆ่าวัว ข้าวติดคอ แห่กฐิน ละลาย น้ำพริก กรวยกรอกน้ำมัน คนในบ้านทุบตีกัน ยิงธนู กินเป็ด ฮาเร็ม หนังสือ ทาส นอนกับนางงาม เลื่อยไม้กระดาน ศัสตราวุธ จุดเทียนชัย ไม้ขีดไฟ ฝุ่นเข้าตา หูเจ็บ น้ำเต้า เดินรอดราวผ้า ปีศาจ ผ้าม่าน ตราสัง ขโมยทรัพย์สมบัติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น