ทำนายฝัน 'สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี'

ฝันเห็น ฝันว่า สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ ศัตรูที่จะมาขอคืนดี ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดี ต้องหนักแน่นและใช้ความอดทนในการทำงานที่มีแรงกดดันสูง เมื่อสำเร็จแล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของท่คุณ คนทำงานเป็นลูกจ้างจะถูกสั่งหยุดงานกะทันหัน หรือ อาจเลวร้ายจน เลิกจ้างก็ได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี'

ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ ศัตรูที่จะมาขอคืนดี ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดี ต้องหนักแน่นและใช้ความอดทนในการทำงานที่มีแรงกดดันสูง เมื่อสำเร็จแล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของท่คุณ คนทำงานเป็นลูกจ้างจะถูกสั่งหยุดงานกะทันหัน หรือ อาจเลวร้ายจน เลิกจ้างก็ได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยุง สกปรก เมายา โล่รางวัล ภรรยาเปลือยกาย ยานพาหนะ เป็นคนปรุงอาหาร สละราชสมบัติ ปากเน่า อยู่ในอาการเร่งรีบ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด กัดคน ตัวเองแก่ ดาบ เม่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตำรา เลือกผัก เทวดา ขอบฟ้า ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ขัดแย้ง คางคก สุนัข แคร่หาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กระสอบข้าวสาร ใบไม้ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กินผลไม้ กัดลิ้นตัวเองขาด ดื่มน้ำมะพร้าว เดินรอดราวผ้า ยกยอ แมวสีสวาท ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) นาฬิกา ปราสาท พลอยหลากสีสัน นกต่อสู้กัน ตุ๊กแก คดข้าวเย็นกิน บัญชี กินข้าว พาน ดม คนตกนรก เห็นคนเปิดประตู ทะเลาะ ประกาศการแต่งงานของตนเอง กล้องยาสูบ เจ็บปวด น้ำแข็ง พรวนดิน ขา บัว ถูกตะปูตำเท้า ความรัก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ฝีขึ้นตามร่างกาย บูชา ยืนบนลังไม้ ซักผ้าขี้ริ้ว ขนกา ช่างแกะสลัก ดวงตรา นอนบนที่นอน หน้าไม้ ถูกพายุพัดพาไปไกล ครกสาก กอดอก ขี่เสือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฆ่าสุนัขบ้า กุ้งทะเล แฝด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง จองจำ อากาศทึบมืดมัว ผ้าแพร ป้อมปราการ เดินกะโผลกกะเผลก ถูกโกง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ งมปู ชนไก่ ผ้าห่ม จาน ฆ่าตัวตาย เห็นประตูบ้านตัวเอง น้อยหน่า ถ่ายขี้ บวชพระ แพทย์ ข่าวดีจากลูก ทำตัวเองบาดเจ็บ มโหรี สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น