ทำนายฝัน 'สมโภช'

ฝันเห็น ฝันว่า สมโภช ฝันว่าได้ไปงานสมโภช หรือ งานประชุมใหญ่ๆ ถ้าผู้ฝันมีความคิดจะติดต่อการงานกับผู้ใดอยู่ ทำนายว่า การที่คิดไว้จะประสบผลสำเร็จ ถ้าติดต่อเรื่องรักๆใครๆ จะสำเร็จได้ด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สมโภช'

ฝันว่าได้ไปงานสมโภช หรือ งานประชุมใหญ่ๆ ถ้าผู้ฝันมีความคิดจะติดต่อการงานกับผู้ใดอยู่ ทำนายว่า การที่คิดไว้จะประสบผลสำเร็จ ถ้าติดต่อเรื่องรักๆใครๆ จะสำเร็จได้ด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มัคคุเทศก์ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฟ้อนรำ หน้าอก แหวนแต่งงาน ขโมย บวชภิกสุนี ฝาแฝด ถอด ทำแว่นตาแตก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทะเลาะกับภรรยา ทางม้าลาย ว่ายน้ำในมหาสมุทร กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ยอดโดม ต่อ โรคร้าย ใส่บาตร ได้รับเงินบริจาค ผึ้ง ดักนก ผัก กงเต๊ก เจ็บปวดตามร่างกาย จอมปลวก ประตูกำลังถูกไฟไหม เล่นฟุตบอล ปม เกณฑ์ทหาร ดราฟต์ เตียง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กินเนื้อไก่ ถูกโจรชิงทรัพย์ ฟ้าร้อง เหาะเหิน ผู้ชายตบผู้หญิง หนอนไต่ตามร่างกาย นอนกับนางงาม เดินขึ้นภูเขา ธงสามเหลี่ยม เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง บุคคล ช้อนทอง จดหมาย แฉลบ กินเนื้อคนอื่น ฉี่รดกำแพง นกกำลังจิกกัน ก้างปลา กรงสัตว์ ถูกกลั่นแกล้ง งานมงคล ฝนตกหนัก เที่ยวชมงานรื่นเริง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ คนตายในบ้าน ภูเขาไปกำลังระเบิด ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ตับไต ถูกมัดด้วยเชือก ไหว้พระราหู ตบมือ ดื่มน้ำชา ตาย หวีผม ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ค่ำคืน เนกไท ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ฝุ่นเข้าตา ชุดว่ายน้ำ ไฟไหม้ปราสาท ช้อน ดื่มยาพิษ นางฟ้า ปราศจากอํานาจ ธูปเทียน เขี้ยวสัตว์ สร้าง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ บั้งไฟ เศษอาหาร เครื่องแบบทหาร กลด ผู้ชายผมยาว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ยาพิษ รักกับนักบินหญิง ผึ้งบินรอบรังของมัน ช้อนเงิน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ปะชุน ไก่ชน กุมารเทพ ฝังศพคนที่รู้จัก แมลงสาบ พวงมาลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM