ทำนายฝัน 'สมโภช'

ฝันเห็น ฝันว่า สมโภช ฝันว่าได้ไปงานสมโภช หรือ งานประชุมใหญ่ๆ ถ้าผู้ฝันมีความคิดจะติดต่อการงานกับผู้ใดอยู่ ทำนายว่า การที่คิดไว้จะประสบผลสำเร็จ ถ้าติดต่อเรื่องรักๆใครๆ จะสำเร็จได้ด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สมโภช'

ฝันว่าได้ไปงานสมโภช หรือ งานประชุมใหญ่ๆ ถ้าผู้ฝันมีความคิดจะติดต่อการงานกับผู้ใดอยู่ ทำนายว่า การที่คิดไว้จะประสบผลสำเร็จ ถ้าติดต่อเรื่องรักๆใครๆ จะสำเร็จได้ด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูแหว่ง นกเขา ล้มลงไปในหลุมลึก บ้านพัง บังสูรย์ ท่องเที่ยวต่างประเทศ เกือก วิ่ง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มีดหาย ลอยคอ เดินลุยกองไฟ กงสุล อยากมีเงิน ช้อน มีผู้นำม้ามาให้ เดินอยู่ในป่าช้า เดินไปบนเนินเขา พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ล่าสัตว์ ตกปลากับญาติ น้ำพริก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ผนัง หน้า ยันต์ กินข้าว ข้าวในนา ถอดรองเท้า ตะกร้าพลาสติก บิน (สูงขึ้น) จมูกแหว่ง ไฟไหม้บ้าน เมาสุรา คนป่วยอยู่บนรถ ถอนฟัน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กระเป๋า รังไก่ เสาตกน้ำมันในบ้าน บวงสรวง วอ คนรักได้รับบาดเจ็บ จูบคนรัก สามง่ามสำหรับแทงปลา ยารักษาโรค ผ้าห่ม ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ค่ำคืน สวน ฝันเห็นนํ้าวน เงินกู้ นกแสก ผมถูกตัดให้สั้น กระบอกไม้ไผ่ ไมโครโฟน ถ่ายรูป ถูกสวมกุญแจมือ ซื้อปลาหมึก กงจักร เก็บเงินได้ กระดานดำว่างเปล่า แกงการู ที่นอน เงินโบราณ นอนกับนางงาม ซักผ้า เซียมซี ย้ายบ้าน นั่งบนเสื่อ ผีตายโหง ตู้เหล็กใส่เอกสาร ร้องไห้ เครื่องลายคราม ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย คันศรหรือคันธนู จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด พานเงิน สบู่ เครื่องบิน งมของในลำคลอง กระท่อมริมทะเล ต่างหู พรม เชิงตะกอน ตกใจ โยคี เกลือ ฟ้าที่สดใส ซื้อขาย จรเข้กัด กองไฟ ถูกต่อต่อย ตะกวดขึ้นบ้าน บริโภคเนื่อสุกร ไฝ ช้อนเปื้อน นกกาเหว่า วิ่งออกกำลังกาย ดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM