ทำนายฝัน 'สร้อยข้อมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า สร้อยข้อมือ ฝันเห็นสร้อยข้อมือ หรือ ได้สวมใส่สร้อยข้อมือ คุณจะหมดเคราะห์ ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดี ทำสิ่งใดควรปรึกษาผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สร้อยข้อมือ'

ฝันเห็นสร้อยข้อมือ หรือ ได้สวมใส่สร้อยข้อมือ คุณจะหมดเคราะห์ ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดี ทำสิ่งใดควรปรึกษาผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บเงินได้ ถ้วยรางวัล ต่อ ฮก ลก ซิ่ว ซื้อกระโปรง กินเนื้อมะพร้าว อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตั๊กแตน ให้หวีคนอื่น มุ้งหมอน เครื่องร่อน จับ ผัดหน้า ถุงเงิน ถุงทอง ย่างเนื้อ หญิงแต่งชุดสีขาว ประหาร หน้า กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง หักธนู คนมีดวงตาสีดำ ตะกร้าหวาย เตียง ขี่สุกร ถูกตบ พญานาค ชกต่อย ลอยกระทง ร้องเพลง เรือแล่น ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กระต่ายหลายตัววิ่ง พระ ฟุตบอล นุ่งผ้าสีชมพู น้ำพุขนาดใหญ่ สมุด ขนทรายเข้าวัด กบ ตาข่าย อักษรย่อ จองจำ ขนนกสีดำ กินเนื้อย่าง กอดภรรยา ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ปลูกบ้านต้นไม้ อินสตาแกรม ( instargram ) บ้องไฟ ดับกองไฟ ทองคำก้อน ตกใจจนสะดุ้ง กินเกินขนาด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ถูกยิงด้วยธนู หญิง จีวร แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน น้ำพุสวยงาม ทะเลทราย คนร้าย มหรสพ ไต่ลวด คอมพิวเตอร์ ปั่นด้าย ตนเองทำความผิด ปลิงดูดเลือด ขบวนแห่ศพ แมงป่อง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ฝ้าย อ่างล้างหน้า ได้รับของมีค่า ผ้าห่มหนาๆ ของเน่าเสีย ชลธาร งูจงอางไล่ ประเจียด ถูกเฉือนเนื้อ เกลียดคนต่างชาติ ประกาศข่าวดี ขี่วัว กินถั่วต้ม ภรรยาเปลือยกาย ขลุ่ย กุฏิพระ เดินเล่นในสวนสวย รดน้ำต้นไม้ เมฆสีเลือด มือ บิณฑบาต สีฟ้า อสนีบาต โสมสวลี ไว้หนวดยาว ไฟฟ้า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สูบ ขายตู้ ขายโต๊ะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM