ทำนายฝัน 'สร้อยทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า สร้อยทอง ฝันเห็นสร้อยทอง หรือ ได้ใส่สร้อยทองคำ คุณจะสมหวังในสิ่งที่คิด หรือถ้ามีบุตรก็จะเป็นหญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สร้อยทอง'

ฝันเห็นสร้อยทอง หรือ ได้ใส่สร้อยทองคำ คุณจะสมหวังในสิ่งที่คิด หรือถ้ามีบุตรก็จะเป็นหญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีดเหน็บที่เอว ขี่วัว ความดีความชอบ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เหาะ นอนในเรือ บวช ดอกซ่อนกลิ่น ปวดท้อง บ้านคนอื่น ขอบคุณ ราหู หญิงแปลกหน้า ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว พัชรกิติยาภา ประดิษฐ์ ทุเรียน เกณฑ์ทหาร นกเกาะหลังงู กรงสัตว์ ไฟไหม้ป่า ขวานหัก ถูกเสือกัด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ท่องเที่ยวต่างประเทศ เงาะ กิ้งก่า แทงตัวเอง พูดกับกลุ่มชน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) วิมาน งม หม้าย กำไลแตกหัก แขนขาด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ลวดหนาม กระป๋องนม แป้ง ตัดหัว เถาวัลย์ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ถ้วยรางวัล ตาชั่ง แฟนนอกใจ กินปลาหมึก นกร้อง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ปี่ ปล่อยนก กงสุล ไฮไฟว์ ( hi5 ) มีเขาบนหัว เศรษฐี กำแพงเมืองจีน ทำนาย ที่นอน ข่าวลือ แล่นเรือผ่านเกาะ ตะเกียงที่จุดแล้ว แตร ข้าวสาร โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ล้างเท้า ช้อนปลา ไหว้เจ้า ศาลา วงเวียน สวมเสื้อสีดำ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ขึ้นบันได ขึ้นเขา ถูกด่าทอ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ประตูบ้านคนอื่น มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ยานพาหนะ ทวด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทำนบ นอนเล่นกลางดิน มีด กะเหรี่ยง ผนัง บวงสรวง สร้อย ได้ยินเสียงปืน กระเป๋าเงิน ดอกไม้ ตัวเองตายไปแล้ว ช้อนเปื้อน ดนตรี ขโมยทรัพย์สมบัติ น้ำมันก๊าด ซ้อมรบ แหวนหาย ภรรยาเสียชีวิต ตกลงไปในบ่อ งานฉลอง คนตกน้ำกำลังจะจม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM