ทำนายฝัน 'สร้อยทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า สร้อยทอง ฝันเห็นสร้อยทอง หรือ ได้ใส่สร้อยทองคำ คุณจะสมหวังในสิ่งที่คิด หรือถ้ามีบุตรก็จะเป็นหญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สร้อยทอง'

ฝันเห็นสร้อยทอง หรือ ได้ใส่สร้อยทองคำ คุณจะสมหวังในสิ่งที่คิด หรือถ้ามีบุตรก็จะเป็นหญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่นอน แข็งแรง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฝน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกลด สวะ มังกร กวางดำ นองเลือด กำลังขับรถ ตกกองไฟ ดารา จับสายสิญจน์ ปริญญาบัตร กระดาษข่อย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ต้นไม้เขียวชอุ่ม ช่างเงินทอง สาก ทางม้าลาย ขาหัก กินยา ปืนใหญ่ เอทีเอ็ม ปีศาจหลายตน ซื้อปลาทอง พลอยหลากสีสัน ตู้หนังสือ ลิ้นแข็ง ทำลายโซ่ตรวน หญิงแต่งชุดสีขาว คนขาพิการ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ตกงาน เมา ฟ้าแลบ ภรรยา ผู้หญิงโพกผ้า ผลไม้ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ งวงช้างรัดตัว พวงมาลัยดอกไม้สด กลองโบราณ งานศพ สมุด ถูกเปลื้องผ้า แกะ ธุลี หงส์ ก้างปลา ฉี่รดที่นอน ราหู ไลน์ ( LINE ) โฆษณา โสมสวลี ต้นไม้แห้ง ก้ามปู แมลงสาบ นกเขา มดรุมเป็นกลุ่มๆ นกพิราบ เฆี่ยนตีผู้อื่น ภาชนะ รดน้ำต้นไม้ กุ้งมังกร ปลูกพริก ได้ยินเสียงกลอง คนป่วยอยู่บนรถ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เกลียดคนต่างชาติ แฮนด์บอล ส้วม น้ำแข็ง ปลูกกล้วย ภรรยาเปลือยกาย กินผลไม้แฝด คนแต่งชุดสีดำล้วน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ตารอบตัว จันทร์ทรงกลด เครื่องปั้นดินเผา เขากวาง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ พระเจ้าแผ่นดิน ฟังเทศน์ฟังธรรม เปลวไฟ พระจันทร์ ไหล่ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ อุ้มเด็กทารก จมูกหาย ตุ้มหูหาย โรงแรม ซองจดหมายสีขาว เด็กกำลังดูดนม สมอเรือ เล่นไพ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM