ทำนายฝัน 'สร้อยทองคำ'

ฝันเห็น ฝันว่า สร้อยทองคำ คุณจะประสบความโชคดี สมความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ หรือ หญิงที่ตั้งครรภ์บุตรในท้องมักจะเป็นหญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สร้อยทองคำ'

คุณจะประสบความโชคดี สมความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ หรือ หญิงที่ตั้งครรภ์บุตรในท้องมักจะเป็นหญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นำพัดมาโบกตามร่างกาย กระดาษเปื้อนหมึก ปีนรั้ว เครื่องบินตก นอนกลับหัว จำเลย กล้วยแฝด รถยนต์ ฉิ่ง สมุด ภรรยามีลูก กะโหลก บาทหลวง ฆ่าวัว ถอยหลัง ดึงเชือก รอยเท้าของตัวเอง ผึ้ง ฝีขึ้นตามร่างกาย ไผ่ ขาด้วน กินผลไม้ บัญชี ซื้อขาย เท้าด้วน ไฟนรก ทำให้คนอื่นตกใจ เครื่องลายคราม ถูกตัดใบหู ผลักประตู แร้งเกาะหลังคาบ้าน อดตาย นักบุญ ฟ้อนรำ กล่าวหา ศีรษะมีเหา กฐิน เมฆสีเลือด ตีผึ้ง นอนกับนางงาม ดับกองไฟ อมตะ ทดน้ำ ถั่ว เกลือ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ฌาน เปิดร้านค้าขายสินค้า สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เซียมซี อีกา ขุดถ่านหิน นกกำลังจิกกัน ถูกขัง ต้นโพธิ์ ช่อดอกไม้ กินเนื้อหมู หาบอุจจาระกลับบ้าน ปีศาจที่มีเขาและหาง แผ่นดินแยกออกจากกัน มุดรั้วลวดหนาม ปลวก ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) บ้านตัวเองสวยงาม บอลลูน กินกระต่าย กระถางสามขา เครื่องจักรทำงานได้ดี ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ลับมีด เลือดออกทางทวาร กินสายบัว นั่งรถหรู กำไลข้อเท้า แฮนด์บอล จูบคนรัก ฝาหม้อตกลงพื้น ถวายกุฏิ แขนถูกตัด คิดถึง โดนดึงผม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสือตาย เป็นแผลที่คอ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) แกงการู ตัวเองถูกฉีดยา ซีเมนต์ หน้าต่าง ตลับแป้งทาหน้า หิ้วกระเป๋า โดด ฉ้อโกง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ฟุตบอล รบกวน ชลธาร ฐานพระพุทธรูป คนกำลังถ่ายรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น