ทำนายฝัน 'สละราชสมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า สละราชสมบัติ ฝันว่ากษัตริย์หรือราชวงศ์สละราชสมบัติ จะพบความสำเร็จในงานทางสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สละราชสมบัติ'

ฝันว่ากษัตริย์หรือราชวงศ์สละราชสมบัติ จะพบความสำเร็จในงานทางสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แล่นเรือผ่านเกาะ มุ้งหมอน เนกไท กระโดด รถเมล์ เงิน กุญแจ กำไล กินพระจันทร์ ขี่คอคน ธำมรงค์ ดวงอาทิตย์ดับ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ถูกจี้ มองนํ้าตกตามลำพัง งมของในแม่น้ำ เที่ยวซ่อง กินเฉาก๊วย เงื่อน ถวาย นั่งบนอาสนะสงฆ์ เมายา ดีใจ ภูเขาไปกำลังระเบิด หมากฝรั่ง ทอดสมอ ทาสี นอน บูชา ถูกไล่ออกจากงาน ปืนใหญ่ นอนกับนางงาม เอสเอ็มเอส ( SMS ) ตกบ่อลึก สุนัขคาบหม้อ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขอโทษผู้อื่น ดูซีรี่ย์ งวงช้างรัดตัว นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เนื้อหนัง ทับทิม นั่งอยู่ในกองขี้ เถียงกับคน มุ้งขาด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าสีขาว สตรี กล่าวคำอำลาญาติ ของขวัญ คนขาพิการ กินรีหรือกินนร บัวหลวง เดินทางกลางทะเลทราย กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน มะลิ เกือก มวยผม ชายชู้ แบกหาม สมอเรือ นุ่งผ้าสีม่วง ลูกปัด หอก กก ผม ตามทวงหนี้ ต้นไม้ ลำคานเสียงฉาบ พนมมือ ห้อง คนกำลังเปลื้องผ้า ทำให้คนอื่นตื่น ขุดถ่านหิน ได้เงิน หัวเราะ เงินโบราณ แฝด สาดน้ำ กินเลี้ยง ฝนตกปอยๆ ซีเมนต์ สวรรค์ กระโปรงใหม่ แทะกระดูก ประดาน้ำ ดิน เปลือก อยากมีเงิน ซักผ้าขี้ริ้ว น้ำตา นกนางนวลโผบิน จน จมูกหาย ได้กลิ่นธูป เข็มเย็บผ้า เจว็ด ได้ยินสุนัขเห่า เป็นโจทก์ในศาล ข้าวติดคอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM