ทำนายฝัน 'สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น จะได้เลื่อนตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น'

จะได้เลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนถูกฉีดยา ถูกสุนัขเห่า ช่างปั้น สุรา ทำร้าย ปืน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ปล่อยออกจากคุก เที่ยวซ่อง ฝ้าย ตกเขา ปีนเขา เฮลิคอปเตอร์ คนป่วยอยู่บนรถ โคลน ผู้ชายมีผมน้อย ป่าช้า หม้าย ถอนฟัน ได้เสื่อใหม่ สุกรตายเอง พระพิฆเณศ นกยูง นกกระจิบ กระจาบ หนู ทะเล ถวายข้าวพระ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เนื้อหนัง ตัวเองกลายเป็นนก เลือดออกทางช่องคลอด สวมเสื้อสีเขียว นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ถ่ายรูป ปลา ดักนก กลางคืน เงา ฝังทั้งเป็น ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ถ้ำ ปอกเปลือกผลไม้ ทุบตีภรรยา หญิงทุบตีกัน ได้รับของมีค่า เล่นฟองสบู่ ถูก แตน-ต่อ ต่อย นุ่งชุดแดง เล่นการพนัน ดอกกุหลาบ พระธาตุ ช้อนเปื้อน สวมแหวน ของหวาน ต้นกก เศรษฐี กางร่ม หลงทาง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ หาบขี้กลับบ้าน ซื้อกระโปรง ธนูหัก ล้างบ้าน เซียมซี ท่อนซุง แบกหาม ซองจดหมายสีฟ้า ข้อมือหัก ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เถียงกับคน จมน้ำ สถานี มดเต็มบ้านเมือง ข้าวในนา ทำผ้าเช็ดหน้าหาย คางคก ได้ยินเสียงกระดิ่ง จับปลาช่อน ดาบ กอดภรรยา เดินเร็วๆ จักจั่น สารภาพต่อหน้าเพื่อน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย งูเหลือม เครื่องครัว กะละมัง ทำตัวเองบาดเจ็บ ค้นหา เข้าประตูไม่ได้ แม่ ซักผ้า เล่นฟุตบอล ของลับ รอยเท้าของตัวเอง หนอนไต่ตามร่างกาย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กวาด สามีตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น