ทำนายฝัน 'สวมเสื้อขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมเสื้อขาด คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมเสื้อขาด'

คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รดน้ำต้นไม้ เมฆบังแสงอาทิตย์ หมัดกัด ตะกวดขึ้นบ้าน พู่กัน หูเจ็บ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นุ่งโจงกระเบน ถวายพระด้วยดอกบัว กุฏิพระ สถานี จอบหรือเสียม ผู้หญิงถือมีด ถูกเสือกัด มรดก ดู pornhub ฉาบ รอยเท้าของตัวเอง รัฐประหาร ปฏิเสธการดื่มเหล้า ขี่ช้าง ปีนรั้ว ผ้าห่มหนาๆ เงาะป่า ทำบุญ อทิตยาทรกิติคุณ เงิน เดินบนฟ้า รับประทานเครื่องเทศ ฆ้อง ภาพวาด สาดน้ำ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฝันว่าส่งพัสดุ ไก่แจ้ ทอดผ้าป่า นกพิราบ สวมเสื้อขาด สร้อยข้อมือ นอนในเรือ ก้างปลา โอลิมปิก ยุ้งข้าว ตัดผม ถอดเสื้อ ขัน ฤดูฝน ดาวร่วงลงมาจากฟ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ได้พูดคุยกับเพื่อน กินเนื้อย่าง ฆ่าหมัด บังสูรย์ ฝังทั้งเป็น ไถนา ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มีฤทธิ์ ถูกสุนัขเห่า เชิงเทียน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ทำแท้ง ปลาฉลาม คูคลอง ฉลาม ถูกสัตว์กัด กะละมัง ดื่มยาพิษ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย อีเมล ( Email ) กระทำรุนแรงต่อตัวเอง แม่มด หญิงแต่งชุดสีแดง สตรี ยักษ์ ขนมปัง จุดเทียนชัย ทางม้าลาย แผล ลูกปัด บุคคล ผ้าม่าน ฆ่าเต่า นกกระจอก บัวขาว อ่างล้างหน้า นอนในมุ้ง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เผาไม้กระดาน ก้อนหิน ลาภ แก้ม จอมปลวก ตัวเองมีผมหงอก ฉิ่งฉาบ เชี่ยนหมาก สุนัขเข้ามาเลีย ว่ายน้ำในมหาสมุทร คัมภีร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM