ทำนายฝัน 'สวมเสื้อขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมเสื้อขาด คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมเสื้อขาด'

คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตกกล้า แก้ว บ้านตัวเองสวยงาม ภรรยามีลูก ดม คนกำลังถ่ายรูป บันได เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กระถางสามขา ลักขโมย หมู คนหามวอผ่านหน้า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนรับใช้ พระเจ้า ถล่ม อุ้มลูกสุนัข ธุรกิจ ยุง ภาวนา พระพรหม สิริภาจุกาภรณ์ ดอกไม้ ทำนาไม่ได้ผลดี เดินบริเวณวัด ฆ่าวัว อิฐ ด่า ช้อนปลา คบไฟ หงส์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา จูบสัตว์เลี้ยง สาก ตู้อาหาร ซองจดหมายสีขาว นกเขา ไม้ขีดไฟ หวีผม ถูกลูกปลุกให้ตื่น หุ่นยนต์ ลูกเห็บ เณรหางนาค ถูกจับ ดวงอาทิตย์มืดมัว เงินกู้ ประดาน้ำ ให้ความกรุณา ทางรถไฟ พ่อหม้าย กระทะ ได้กลิ่นเครื่องเทศ เงาะป่า กำลังเล่นเฟสบุค พายเรือ กระดาษข่อย โบดำผูกคอตนเอง ทีปังกรรัศมีโชติ พระพุทธเจ้า ครัว มีด กินลูกอม เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ สามง่ามสำหรับแทงปลา บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ทาสี กำไลแตกหัก ถีบจักรเย็บผ้า กระต่ายน้อย วิ่งจนเหนื่อยหอบ กัลยาณิวัฒนา อากาศบริสุทธิ์ แขนขาด เก็บมุ้ง ทางม้าลาย เฟซบุ๊ก ( Facebook ) หุ่น มีดเหน็บที่เอว เครื่องแบบตำรวจ ใบมีดโกน หัวเราะ เดินทางไปวัด ค่ำมืด เดินทางกลางทะเลทราย แล่นเรือผ่านเกาะ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ช่วย พานทอง ฮูก (นกฮูก) ตกบ่ออุจจาระ โดนแทง แฟนนอกใจ พวงมาลัยดอกไม้สด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ บุตร กระจาด ตัวเองมีปีก โจรสลัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM