ทำนายฝัน 'สวมเสื้อขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมเสื้อขาด คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมเสื้อขาด'

คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โต๊ะเขียนหนังสือ เปลือก ขนมชั้นหลากสี พระแก้วมรกต รถไฟฟ้า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ปลวก พูดกับกลุ่มชน แล่นเรือผ่านเกาะ ข้าวเปลือก ธงสามเหลี่ยม ถนน อุ้มเด็กทารก แพรพรรณ สบู่ ดื่มน้ำมะพร้าว โง่ ฉางข้าว ศิลา หูขาด บุคคล ช่างปั้น เครื่องเรือน ขโมยขึ้นบ้าน ผ้าห่ม ตกน้ำร้อน หมอก ต้นกัลปพฤกษ์ ฝนตกปอยๆ กวาด พริกไทย ทาส คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แจกัน มหาสมุทรมีพายุ ขอบฟ้า ขนคิ้ว ถูกประณาม ทหารยิงปืนใหญ่ อาบน้ำฝน เปรต เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น จูบเด็กเล็ก งมหอย กระบอก พญานาค ค้าขายต่างเมือง งูเหลือม ไฟ เห็นผี ชกต่อย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ทำนาเกี่ยวข้าว มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ปีนป่ายภูเขา ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด จับเงิน ใบลาน หน้าต่าง จักรเย็บผ้า เหยี่ยว พรม ร้องรำทำเพลง คันศรหรือคันธนู มุดรั้วลวดหนาม ชฎา แต่งงาน กล้วยแฝด ความผิด บันไดสูง เครื่องชั่ง ขวัญ ไอศกรีม ฆ่าตัวตาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ แมงมุม มดกัด ชะนี กะเหรี่ยง ขาด้วน ยื้อแย่ง เมฆกลางแดด ธงบนเรือ เข้ารับการผ่าตัด จมูกขาด มีหางงอก ภรรยาออกจากบ้าน ฟาก ของเน่าเสีย เครื่องศาสตราวุธ กินเนื้อไก่ ดื่มน้ำหวาน นอนบนกองฟาง ล้างบ้าน ฉาบแตก กะเหรี่ยงคอยาว ไม้เท้า ลิง กำไลข้อมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM