ทำนายฝัน 'สวมเสื้อขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมเสื้อขาด คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สวมเสื้อขาด'

คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหาะดั้นเมฆ บัญชี หนี้สิน ถูกฉุด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ก่อกองทราย สิริภาจุกาภรณ์ ดื่ม ยกโทษ นกแร้ง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ว่ายน้ำในมหาสมุทร จันทร์เพ็ญ บุคคล เส้นด้าย ได้ยินสุนัขเห่า ปฏิทิน งู เครื่องดักนก ขวานหัก สวน ขบวนแห่ นอนกลางวัน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เห็นคนเปิดประตู เมฆสีแดง ถังขยะ ท่อน้ำ ขนสัตว์ นกเขา ดัดผม บ้านใหม่ ตีเหล็ก หีบสมบัติ คัมภีร์ ข่าวร้าย ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ช่วย เครือญาติ งา เทียนชัย ยารักษาโรค เด็กพิการ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ปลูกบ้าน พนัน เดินทางในป่ารก เครื่องปั้นดินเผา บัตรเชิญ นกแก้ว หิมะตกถูกตัว เซรุ่ม ฟองสบู่ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เข้าไปในโรงพยาบาล ขัดแย้ง เปลื้องผ้าตัวเอง ย่าง งูเหลือม ทาขมิ้น หนาม ขับรถยนต์ นํ้าพุขนาดใหญ่ กงล้อ นอนกลับหัว ทำกับข้าว ตำรวจ ชลธาร พระอาทิตย์ ไก่ กระเป๋าเงิน ถูกลูกปลุกให้ตื่น นั่งบนอาสนะสงฆ์ เป็นคนปรุงอาหาร แมงมุม กินเนื้อมนุษย์ เดินรอดราวผ้า รบชนะ โดด ขี่วัว แล้ว ตกวัว โกนผม โกรธ ฤกษ์ไม่ดี กังวล ยอดโดม หีบปิดอยู่ ได้ฟังเรื่องตลก ตะปู กระต่ายหลายตัววิ่ง แสงสว่าง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ภรรยาเปลือยกาย ล้มลงไปในหลุมลึก ชักว่าว ตัดต้นไม้ ข่มขืนคนอื่น กุฏิพระ ต่อสู้ นุ่งผ้าสีแดง หัวล้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM