ทำนายฝัน 'สวมเสื้อขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมเสื้อขาด คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมเสื้อขาด'

คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พายเรือกับคนอื่น อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ แมวออกลูก ตู้เย็น เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กลืนดวงอาทิตย์ นาค ผ้าพันคอ หมอก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด กล้วยไม้ วอ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ขี่วัว ตกหน้าผา ตีผึ้ง ย้ายบ้าน ดาดฟ้า ภรรยาหนี ขนสัตว์ จรวดไฟ ยารักษาโรค ผู้หญิงตั้งครรภ์ ฏีกา ฟืน กก สร้อยทองคำ งูเห่า จุฬามณี สุรา ผ้าเช็ดหน้า แลบลิ้น ถูกโยนลงทะเล ภรรยาสวมเสื้อแพร คนแปลกหน้า ดื่มนม ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) มีหลายหู ต้นไม้ มีโชคลาภ สุนัขหอน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เหี้ย บิลเลียด กรอบรูป กำลังขับรถ หางไก่ รดน้ำต้นไม้ น้ำค้าง ทำกาแฟหก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กา นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ถูกฉุด ไฟไหม้ป่า กระดุมหาย เงื่อน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ปลาทองที่ตายแล้ว แม่หม้าย ตักทรายเข้าบ้าน กล้วยแฝด จน ร่มหัก กินเนื้อมะพร้าว กรรมกร ซองจดหมายสีแดง เงินหาย พูดสนทนา ลายนิ้วมือ ร่างกายตัวเอง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก สิริภาจุกาภรณ์ ลักขโมย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขาเป๋ จับหนอน กินสายบัว ตกกระ มหรสพ ฝ้าย รัศมี สาดน้ำ ฆ่างู งานแต่งงาน ไลน์ ( LINE ) ฟันงอกขึ้นมาใหม่ กินปลาหมึก เลื่อยไม้กระดาน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กระถางสามขา เขียนหนังสือ การทำผิดพลาด รถไฟ ไฟนรก เดินกะโผลกกะเผลก สามเณร ตลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM