ทำนายฝัน 'สวมเสื้อขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมเสื้อขาด คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมเสื้อขาด'

คุณกำลังคิดสิ่งใดอยู่จะไม่สมปราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เก็บดอกบัว นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เครื่องบิน หญิงแต่งชุดสีแดง ทะเลาะกับคนรัก ดัดผม ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ทำแว่นตาแตก หน้าไม้ คอมพิวเตอร์ ขี่ม้า ฟูก ทัพพี วอ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา พูดสนทนา ลากเกวียน ฤกษ์ไม่ดี ย่างเนื้อ ปล่อยนกกระเรียน ไฟไหม้ปราสาท กรวดทราย จรเข้กัด กระสอบข้าวสาร ผิวหนัง เงาะ นั่งรถ ศาลพระภูมิ ใบไม้ กระหายน้ำ นกแขกเต้า ศิลา เสื้อผ้า ล้างภาชนะเครื่องใช้ รดน้ำ งูเผือก ลูกแก้ว เลิกมุ้งขึ้น ยันต์ ขวด นำตาข่ายไปดักสัตว์ จลาจล เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ลูกจัน ถูกหนูกัด แป้ง บวม ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กาบินเข้ามาในบ้าน บัวขาว นกเขา นิล ช้อนปลา ตกบ่อมีหนอน มีปากเสียงภายในครอบครัว อากาศทึบมืดมัว ฆ่าศัตรู หมากฝรั่ง ประแจ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เพชรรัตนราชสุดา ได้เป็นเจ้าสาว ต่างหู นอนในมุ้ง มาลัยดอกไม้ ธารน้ำตก ไมโครโฟน หิมะตกถูกตัว ขนม ศาล ขนทรายเข้าวัด ปอก อาบน้ำในทะเล นํ้าพุที่พุ่งสูง พญานาค สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินอยู่ในป่า พี่น้อง เครื่องบินตก ลำคลอง ปล้นสะดม ท่องเที่ยวต่างประเทศ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า อาจารย์ ถูกตบ บวช มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ตอไม้ ซ่อนหา บุญ มีดตกน้ำ ไว้ทุกข์ เดินรอดราวผ้า ป่าไผ่ ถ่ายขี้ เหยียบขี้ ตู้อาหาร เปลี่ยนมุ้งใหม่ สีบรอนซ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM