ทำนายฝัน 'สวมแหวน'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมแหวน ฝันว่าตัวเองได้สวมใส่แหวน ไม่ว่าจะเป็นแหวนทอง หรือ แหวนเพชร คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หญิงตั้งครรภ์บุตรในครรภ์จะเป็นบุตรหญิง หรือได้ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมแหวน'

ฝันว่าตัวเองได้สวมใส่แหวน ไม่ว่าจะเป็นแหวนทอง หรือ แหวนเพชร คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หญิงตั้งครรภ์บุตรในครรภ์จะเป็นบุตรหญิง หรือได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) แทง ชาวประมง เครื่องชั่ง เงี่ยง ถูกเรียกตัวมาประชุม บุพการี โสมสวลี อยู่ในกระท่อม ดวงอาทิตย์ทรงกลด ปลวกขึ้นบ้าน ตรอมใจ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน งมหอย สงฆ์ ภรรยาเปลือยกาย มหาสมุทร ถุงน้ำร้อน ชกมวย มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ แผ่นดินแยกออกจากกัน หักธนู ทำให้คนอื่นตื่น ตู้นิรภัย ก่อกองทราย ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ผลักของหนัก ฟ้ายามเมฆครึ้ม โลกแตก นม ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย นั่งรถหรู กินก้างปลา ซองจดหมาย ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถล่ม กุมารเทพ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ตัวเองมีชื่อเสียง ช้อนเงิน ตามทวงหนี้ ไอศกรีม อยากมีเงิน ต้นกก โล่ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ดับเทียนชัย ถนน นุ่งชุดหลากหลายสีสัน มาลัยดอกไม้ ตู้ เดินทางกลางทะเลทราย ซักผ้า อดทน หนามตำ ตรอกซอกซอย แร้งกินซากศพ กระสุนปืน นํ้าวน ห่าน ฝนตกหนัก ตักทรายเข้าบ้าน โถส้วม กิ้งก่า นั่งราชรถ กระบอก กินเลือด อินทรี กระทง ทัพพี ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตกปลากับคนรัก แม่นํ้า ชัยชนะ วัด ไฟไหม้บ้าน การผ่าตัด หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ถูกตีหู วิชา ไฟ ชลธาร ขี้เถ้า พระวิหาร แคร่ นั่งจับเจ่า ขาหัก คราส เดินเล่นบนหาดทราย ขี่สุกร ซองบุหรี่ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ทุเรียน ฤดูฝน เวที เมฆกลางแดด ต้นไม้แห้ง ถังขยะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM