ทำนายฝัน 'สวมใส่ชุดว่ายน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมใส่ชุดว่ายน้ำ คุณจะถูกหลอกลวงจากเพศตรงข้าม จะทำให้เสียใจ ส่วนการเสี่ยงโชคนั้น แล้วแต่ผู้ฝันว่าจะเสี่ยงหรือไม่ เพราะโชคลากอยู่ในระดับกลางๆ แต่ช่วงนี้ต้องตั้งสติให้มั่นคง อย่าหลงคารมเพศตรงข้าม หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิให้มีสติไว้เสมอ ไปไหนมาไหนอย่าไปคนเดียวควรหาเพื่อนไปด้วยเสมอ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สวมใส่ชุดว่ายน้ำ'

คุณจะถูกหลอกลวงจากเพศตรงข้าม จะทำให้เสียใจ ส่วนการเสี่ยงโชคนั้น แล้วแต่ผู้ฝันว่าจะเสี่ยงหรือไม่ เพราะโชคลากอยู่ในระดับกลางๆ แต่ช่วงนี้ต้องตั้งสติให้มั่นคง อย่าหลงคารมเพศตรงข้าม หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิให้มีสติไว้เสมอ ไปไหนมาไหนอย่าไปคนเดียวควรหาเพื่อนไปด้วยเสมอ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มหาสมุทร ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ก้ามกุ้ง ปลิงหลายตัว หมี ตู้กับข้าว หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ถ่านไฟ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก พืชผัก ผนังบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ขายของ ชาวประมง เขี้ยวสัตว์ ดวงดาว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เดินบริเวณวัด ป่วยลงท้อง ภาพ กวางดำ ฝนครึ้ม ธรรมจักร ตกจากดาดฟ้า นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เมฆสีเลือด ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ว่าว ร่องน้ำ งา เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย แสงบนท้องฟ้า สนามหญ้า กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ฆ่ากระต่าย ด้วง ภาพวาด น้ำฝน ภาชนะแตกร้าว ปริญญาบัตร เกา ต้นไม้เหี่ยวเฉา ต้นไม้เขียวชอุ่ม คอกหมู ความผิด ถูกโยนลงทะเล กล่าวหา ผู้หญิงชักมีด หมูตาย วิมาน โซ่ ชัยชนะ ตลาด ดึงเชือก ปอ หญิงโสเภณี จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ประกาศข่าวการเกิด ตักทรายเข้าบ้าน เห็นที่นารกร้าง ถือไต้ หรือ คบไฟ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เกือก ชนกระบือ เครื่องลายคราม แมว ทำตัวเองบาดเจ็บ กินพระจันทร์ นุ่งโจงกระเบน หน่อไม้ วิดน้ำ เลือดออกเต็มตัว ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ปฏิทิน ฝาแฝด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ แป้ง นั่งบนหลังนกกระเรียน ภรรยานอกใจ เล่นฟุตบอล งวง เรือน ตาข่าย ฝูงกบ จำนวนมาก ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว เกาะ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ปากกา เซิ้ง ภรรยาทิ้ง ตะปู ยารักษาโรค กระโดดจากหน้าต่าง เผาศพ หิ่งห้อย พวงกุญแจ หูแหว่ง หญิงแต่งชุดสีเขียว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น