ทำนายฝัน 'สวะ'

ฝันเห็น ฝันว่า สวะ ฝันเห็นสวะ หรือขยะลอยอยู่ในน้ำ หรือเห็นซากสัตว์ที่ตายแล้ว ล่องลอยอยู่ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีโชคดี มีโชคลาภ หากเป็นโรค อยู่ก็จะหายดีหรือทุเลาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวะ'

ฝันเห็นสวะ หรือขยะลอยอยู่ในน้ำ หรือเห็นซากสัตว์ที่ตายแล้ว ล่องลอยอยู่ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีโชคดี มีโชคลาภ หากเป็นโรค อยู่ก็จะหายดีหรือทุเลาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เที่ยวบ่อนการพนัน จรเข้ เท้าขาด ชัยชนะ พัด ถูกทำโทษ มุดรั้วลวดหนาม ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ชกต่อย ไฟไหม้ป่า โบดำผูกคอตนเอง ขนมจีน ปอกเปลือกไข่ หมาก นอนอยู่บนแผ่นดิน ซองบุหรี่ เปลื้องผ้าตัวเอง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม จมูก สวดมนต์ หวีเสนียด สายสะพาย เดินอยู่กลางทุ่งนา หอก ไก่ บาดแผล ขนม บาทหลวง ทะเลาะกับเพื่อน นกยูง เป็ดไก่ หัวไก่ มังกร เครื่องแต่งกาย ขี่ช้าง ซื้อของโบราณ แสงบนท้องฟ้า ไอศกรีม ตนเองทำความผิด กรงนก กา ปัสสาวะ หญิงแต่งชุดสีเขียว ฤกษ์ไม่ดี จำปีหรือจำปา ซอ ไม้กวาด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ลมหายใจมีกลิ่นหอม เลื่อยไม้กระดาน ก้อนหินตก ตู้นิรภัย แขนขาด นุ่งชุดแดง ถูกฉุด ถือดอกบัวในมือ ผู้หญิงตบผู้ชาย ผ้าสีขาว ตรอมใจ พร้า เดินทางกลางทะเลทราย มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ เลี้ยงกระต่าย จับหมู ข้อเท้าแพลง หม้อ มือ ไหว้พระราหู ช้องผม ชักลาก แผ่นดินแยกออกจากกัน แกะเปลือกหอยรับประทาน กระจก พระจันทร์เดือนหงาย ซีเมนต์ กินเป็ด ฆ่าหมัด แจวเรือ จมน้ำ ขี้เกียจ ผู้ชายตบผู้หญิง ผู้หญิงถือมีด เครื่องขยายเสียง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ คดีฟ้องร้องกัน ช่างเหล็ก ชามแตก นาฬิกาข้อมือ มหรสพ นกกำลังจิกกัน นิล เชือก คนแคระ ยกของหนัก จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อดอยาก เดินเล่นในสวนสวย เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ป้อมปราการ เฟซบุ๊ก ( Facebook )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM