ทำนายฝัน 'สะพายย่าม'

ฝันเห็น ฝันว่า สะพายย่าม ฝันเห็นย่าม หรือว่าได้สะพายย่าม คุณกำลังจะได้รับโชคในการเสี่ยง หรือได้เดินทางไปทั้งไกล หรือใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สะพายย่าม'

ฝันเห็นย่าม หรือว่าได้สะพายย่าม คุณกำลังจะได้รับโชคในการเสี่ยง หรือได้เดินทางไปทั้งไกล หรือใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งบนเสื่อ ขี่หมู กอไผ่ ฝนตกหนัก กะเหรี่ยง กงเต๊ก กระบอก กินรีหรือกินนร ภาษา โพธิ์ กระต่ายขูดมะพร้าว จน จับสายสิญจน์ ทหารยิงปืนใหญ่ เครา ทอดผ้าป่า เห็นประตูปิด เป็นโจทก์ในศาล ดื่มยาพิษ คลอดลูกก่อนกำหนด น้ำฝน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ขี่ช้าง กิ่งก่าวิ่งไปมา วอ ไม้เท้า เหงื่อ นกเขา ตะกร้อ ตกปลากับคนรัก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถูกตัดขา หมากฝรั่ง น้ำลาย งู บวงสรวง ญาณ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เท้าขาด แสตมป์ งูจงอางไล่ พายเรือตามลำพัง เป่าแตร ธนูหลายดอก งานพิธีต่างๆ กำไลข้อเท้า กุญแจ ขนมชั้น ซื้อไม้กระดาน ร่างกายตัวเอง กังวล ไถ่ถอน มีด อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เรือล่ม ตุ้มหู ดาดฟ้า มดกัด ปลูกต้นไม้ สระผม กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ สบู่ พระราชวัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปล่อยออกจากคุก ถือไต้ หรือ คบไฟ ซื้อปลาทอง บุคคลที่เป็นคนร้าย หลุม แมวออกลูก ก่อกองทราย ปล่อยนก ลอย ท่าเทียบเรือ กอดภรรยา ฆ่างู ได้ยินเสียงกระดิ่ง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี บัวหลวง เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ตัวเองเจ็บป่วย ต้นไม้ ทุเรียน ม้าสีดำ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ภิกษุ สร้อยทองคำ เห็นประตูบ้านตัวเอง ชกคนที่จมูก กาบินเข้ามาในบ้าน แมลงภู่ ปลูกบ้านต้นไม้ คางคก บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น บุคคลที่มีชื่อเสียง เขียนหนังสือ ลุยโคลน งมของในลำคลอง เขื่อน ใช้ยาเสพติด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM