ทำนายฝัน 'สะพายย่าม'

ฝันเห็น ฝันว่า สะพายย่าม ฝันเห็นย่าม หรือว่าได้สะพายย่าม คุณกำลังจะได้รับโชคในการเสี่ยง หรือได้เดินทางไปทั้งไกล หรือใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สะพายย่าม'

ฝันเห็นย่าม หรือว่าได้สะพายย่าม คุณกำลังจะได้รับโชคในการเสี่ยง หรือได้เดินทางไปทั้งไกล หรือใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนที่จากไปไกล ตกลงมาจากอากาศ บานไม่รู้โรย ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เจ้าบ่าว พระสถูป จอกใส่เหล้า กระติกน้ำร้อน ตีคนอื่นด้วยเชือก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ร้านค้า ลำคลอง นุ่งผ้าสีชมพู จรเข้กัด มีขาเดียว เกาะ ครัว น้ำพริก เป็นคนปรุงอาหาร คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เขื่อนแตก กำแพงโบราณ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พวงมาลา จิ้งจก แห่กฐิน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ดื่มน้ำฝน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ชะนี หญิงชรา อิฐ หญิง นกกา มีคนนำเงินมาให้ ภรรยาออกจากบ้าน ตบมือ พระปรางค์ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถ้วยกาแฟ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ฐานพระพุทธรูป ยางรถ ฐานทัพทหาร แฟนนอกใจ ได้ยินเสียงปืน บ้านเก่า องค์พระ ดวงอาทิตย์มืดมัว เสียเงิน เท้าด้วน เรือ จอก พลอยหลากสีสัน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) กุมารทอง ตัวเลข ถวายของแด่พระสงฆ์ ลับมีด เลี้ยงกระต่าย ตลับแป้งทาหน้า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทอดแห สวมมงกุฎ ถ่ายขี้ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ อยู่ในอาการเร่งรีบ เปลี่ยนเสื้อผ้า นกร้อง จับกระต่าย โล่ เฒ่าแก่ แตร ได้ยินเสียงกระซิบ แล่นเรือผ่านเกาะ นั่งราชรถ เห็นปีศาจกินคน ทาเล็บ เขี้ยวสัตว์ ไฟไหม้ปราสาท กระต่ายขูดมะพร้าว กินก้างปลา ของหวาน เดินละเมอ ขอนไม้ บ่อน้ำใหญ่ ดอกซ่อนกลิ่น ท่อน้ำ ออร์แกน จักรพรรดิ ดูละคร ปลาหมึกหลายตัว ดิน ด่า งา ยันต์ ตรอมใจ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ปลาเงินปลาทอง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM