ทำนายฝัน 'สะอึก'

ฝันเห็น ฝันว่า สะอึก ฝันว่าสะอึก ให้ระวังเรื่องการเป็นหนี้สินหรือ การดูแคลน ถ้าฝันว่าได้ยินเสียงคนสะอีก สังคมจะยกย่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สะอึก'

ฝันว่าสะอึก ให้ระวังเรื่องการเป็นหนี้สินหรือ การดูแคลน ถ้าฝันว่าได้ยินเสียงคนสะอีก สังคมจะยกย่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้อเท้าแพลง หญ้า มีฤทธิ์ ค้าขายต่างเมือง เจดีย์ นั่งบนหลังนกกระเรียน กินอาหาร กุญแจหาย ขายตู้ ขายโต๊ะ รถไฟฟ้า คบบัณฑิต รถพยาบาล ญาตินํ้าตาตก ถูกกลั่นแกล้ง ม้านั่ง หญิง นุ่งผ้าสีม่วง ถูกผีหลอก นั่งราชรถ กินหอยนางรม ขับรถยนต์ เด็กพิการ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ฏีกา เปียก กระเทย โกรธ งู ป่วย สวมเสื้อสีเหลือง ช้างตกมัน ร่ม พลับพลา กระถางหลุดมือแตก สัปเหร่อ หญิงแต่งชุดสีฟ้า เรือนแพ หมูตาย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ความลับ ทำลายโซ่ตรวน ลากฉุด บดเมล็ดกาแฟ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ยันต์ ปลาฉลาม ขาเป๋ งูขดเป็นวงกลม ตกเหว ดอกบานไม่รู้โรย ทาส ลุยไฟ เครื่องปั้นดินเผา จับสายสิญจน์ เป็นแม่ยาย ต้นกัลปพฤกษ์ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ถอยหลัง ถูกกรรโชกทรัพย์ ถูกตัดมือ ท้องเดิน ตกเขา มุดใต้ถุน แมลงปอ ถากไม้ ขี่สุกร สังกะสี รถบรรทุกศพ ภรรยาเปลือยกาย ตั๊กแตน ได้กลิ่นธูป สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ดวงอาทิตย์มืดมัว มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ไม้กวาด ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ทูตชาวต่างชาติ ทะเลาะกับแม่ยาย ขุดหาทรัพย์สมบัติ กระดานดำมีข้อความ คนร้องไห้ ถูกลูกปลุกให้ตื่น นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ดาวตกจากท้องฟ้า ไต่เขา ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ไถ่ถอน ปีศาจที่มีเขาและหาง เลี้ยงกระต่าย โกนผม เกลียดคนอื่น จักรเย็บผ้า จับก้อนกรวด ก้อนทราย ขอนไม้ นายกรัฐมนตรี ต้นไม้ สร้อยข้อมีชำรุด ลักขโมย กิ่งก่าวิ่งไปมา เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM