ทำนายฝัน 'สังกะสี'

ฝันเห็น ฝันว่า สังกะสี ฝันเห็นแผ่นสังกะสีหรือสังกะสีที่มีหลังคา แต่หากว่าเป็นรอยโหว่ หรือเป็นรู ทำนายว่าไม่ดี เพราะจะเสียหาย และมีปัญหาเรื่องเงินทอง แต่ภายหลังจะมีโชคลาภ หรือเรียกว่าทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สังกะสี'

ฝันเห็นแผ่นสังกะสีหรือสังกะสีที่มีหลังคา แต่หากว่าเป็นรอยโหว่ หรือเป็นรู ทำนายว่าไม่ดี เพราะจะเสียหาย และมีปัญหาเรื่องเงินทอง แต่ภายหลังจะมีโชคลาภ หรือเรียกว่าทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขาด้วน โบว์ดำผูกคอ ชฎา สกปรก เชิงเทียน ฝังศพคนที่รู้จัก สร้อยข้อมีชำรุด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ห่มผ้า นกกำลังจิกกัน ประโคม พวงมาลา ประกาศข่าวการเกิด ตีแมลงวันตาย เนื้อหนัง ไหว้พระ เก็บดอกบัว ฤดูฝน กำแพงเมืองจีน ไก่ชน ทุ่งนา จับก้อนกรวด ก้อนทราย ทาสี สะอึก ยืนบนลังไม้ ผ้าไตรจีวร นกอินทรี จับกัง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง สูบ เครื่องแต่งกาย นกต่อสู้กัน ฉุด กลืนเมฆ เดือน ฝังทั้งเป็น รถบรรทุกศพ ภรรยาเสียชีวิต ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน สวมเสื้อสีเขียว งาช้างวางคู่กัน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ถูกตะปูตำเท้า ปฏิเสธการดื่มเหล้า เห็นประตูปิด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เส้นด้าย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กอดกะเทย เดินทางไปมหาสมุทร สามง่ามสำหรับแทงปลา ซีเมนต์ นกกางเขน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา โลงศพ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา งูเหลือม บอลลูน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง จูบสัตว์เลี้ยง รักตัวเอง ดื่มน้ำ กินเต้าหู้ พี่น้องทุบตีกัน เดินอยู่ในสุสาน นุ่งผ้าสีม่วง ฟาก เท้าเจ็บ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ร่มกางอยู่ ปลาหมึกหลายตัว เขียนหนังสือ ตั้งครรภ์ เก็บเงินได้ ตู้ ชกคนที่จมูก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ฟัก พระอาทิตย์ ตาข่าย บัว พานทอง กินโรตี นั่งเล่น สุนัขหอน ส่องกระจก ภาพวาด โจร ต้องโทษ กินเนื้อไก่ นอนกับนางงาม ถุงมือ ฝา สายรุ้ง ยิงปืน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ตกหลังม้า กำแพง ถนน เดินเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM