ทำนายฝัน 'สังข์'

ฝันเห็น ฝันว่า สังข์ ฝันเห็นหอยสังข์ เห็นหรือได้ยินคนเป่าสังข์ในงานมงคล ทำนาย ว่าจะได้เลื่อนยศตำแหน่งสูงขึ้น หน้าที่การงานได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น มีชื่อเสียง อำนาจ บารมี และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สังข์'

ฝันเห็นหอยสังข์ เห็นหรือได้ยินคนเป่าสังข์ในงานมงคล ทำนาย ว่าจะได้เลื่อนยศตำแหน่งสูงขึ้น หน้าที่การงานได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น มีชื่อเสียง อำนาจ บารมี และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นที่นารกร้าง ขนมเข่ง พาน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ครกสาก การตายของเพื่อน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ยิงกา ข้าวติดคอ นั่งบนอาสนะสงฆ์ กระโปรงใหม่ ตะไกร ญาติทำความผิด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง กระบอกไม้ไผ่ ธรรมจักร ถูกคนเตะ กล้วยแขก ตกหน้าผา นุ่งผ้าขาว โล่รางวัล ทวด ตะกวดขึ้นบ้าน เด็กกำลังดูดนม รักภรรยาตัวเอง แบกเสา ดราฟต์ ตู้ไปรษณีย์ ประดาน้ำ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ถูกข่มขืน มดหรือแมลง ปอด ฟักทอง ถูกขัง คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น อรุณ โกศ งาช้าง ไฟไหม้บ้าน ขี่ช้าง นาข้าวรกร้าง แสงบนท้องฟ้า ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว โต๊ะเขียนหนังสือ ของโบราณ มีเขาบนหัว มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เดินขึ้นที่สูง ภาชนะ กบฎ ตกจากเครื่องบิน กินไก่ ทะเลาะกับแม่ยาย โบสถ์ พระวิหาร ทอดทิ้งครอบครัว ป่าช้า สุนัขหอน ทำให้คนอื่นตกใจ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ประตูกำลังถูกไฟไหม บ้านมีช่องโหว่ จอก ก้ามปู คนแคระ ปากเปื่อย หมากฝรั่ง ลายแทง กระบี่ ถางหญ้า เชือดคอสุกร ผนังบ้าน ล้มเหลว ถูกจับ ตู้อาหาร ป้อมปราการ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ถูกคู่รักกักตัว กางเขน (นก) ไม้ไผ่ ได้พูดคุยกับเพื่อน บัว จับลูกเสือ ปฏิกูล กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ย้ายบ้าน เศษอาหาร ให้หวีคนอื่น ฉางข้าว กระป๋องนม กินยา ดื่มน้ำชา กระแต ขี้เถ้าในเตาไฟ จิ้งหรีด ตับไต หัวเราะ แบกหาม รวงข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM