ทำนายฝัน 'สัตว์เลี้ยง'

ฝันเห็น ฝันว่า สัตว์เลี้ยง ฝันเห็นสัตว์เลี้ยง หรือมีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาให้ หรือโอบสัตว์เลี้ยง ไว้ในวงแขนแนบตัว ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี มีเคราะห์ จะต้องเดือดร้อนมี ปัญหาภายในบ้าน ต้องเสียหายเรื่องเงินทอง ไม่มีโชคลาภ ไม่ควรเสี่ยง โชคในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สัตว์เลี้ยง'

ฝันเห็นสัตว์เลี้ยง หรือมีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาให้ หรือโอบสัตว์เลี้ยง ไว้ในวงแขนแนบตัว ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี มีเคราะห์ จะต้องเดือดร้อนมี ปัญหาภายในบ้าน ต้องเสียหายเรื่องเงินทอง ไม่มีโชคลาภ ไม่ควรเสี่ยง โชคในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คบบัณฑิต ผลักของหนัก ฟันปลอม หมูกลายเป็นคน แม่มด ดื่มน้ำฝน ฉาบ ฉลองพระบาท ลิฟต์ เตียง ทุเรียน นำตาข่ายไปดักสัตว์ ถือกรรไกร ที่ฝังศพ บัว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ได้สวมแว่นตาดำ บัตรเครดิต ทารก ฝูงคนจำนวนมาก ปลาหลีฮื้อ บนบาน คนเมา งานฉลอง โจรสลัด ถูกมัดมือมัดเท้า คนรับใช้ กรง จิ้งหรีด ไกด์ ถูกตบ เป็ดไก่ บังสูรย์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ส่องกระจก จมูกหาย ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กังวล นาเกลือ ช้อนเงิน ปาก มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง มีคนนำเงินมาให้ หมีกัด กำไลแตกหัก นกอินทรี ไทร ละทิ้งครอบครัว บันไดเลื่อน กอดตุ๊กตา มุดรั้วลวดหนาม ซองจดหมายสีแดง ถูกจี้ สินบน ขัดแย้ง กระต่ายขูดมะพร้าว ฤกษ์ไม่ดี ตกช้าง ได้กลิ่นเครื่องเทศ แหวน เข็มเย็บผ้า สัปเหร่อ ฮอกกี้ พิมเสน เสื้อครุย มองดูเหว กระต่ายวิ่ง นักบุญ มรกต ต้นไม้เขียวชอุ่ม นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ทหารยิงปืนใหญ่ ตั้งท้อง ก่อสร้าง งมหอย ขบวนแห่ เลื่อยไม้กระดาน แมว กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น โทรศัพท์ เจ้านาย ไม้พลอง จรวด นกกระจิบ กระจาบ กินกล้วย แทง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กุฏิพระ แสตมป์ หนังสือ ฟัก เล่นน้ำสงกรานต์ ดอกกุหลาบ ถูกโจรชิงทรัพย์ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ปอกเปลือกผลไม้ เชี่ยนหมาก กงจักร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM