ทำนายฝัน 'สัตว์เลี้ยงตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า สัตว์เลี้ยงตาย ฝันว่า สัตว์เลี้ยงตาย จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก คุณกำลังจะจิตตก และมีเรื่องให้หวาดระแวงรอบๆตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สัตว์เลี้ยงตาย'

ฝันว่า สัตว์เลี้ยงตาย จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก คุณกำลังจะจิตตก และมีเรื่องให้หวาดระแวงรอบๆตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟักทอง ช้างเหยียบ เจ้าบ่าว เต่า หีบเปิดอยู่ ผ้าห่ม โกหก ตัวเลข ไหล่ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กกลูก แมลงปีกแข็ง หิ้วกระเป๋า ทุ่งนา จุดเทียน นั่งเรือ เขื่อนแตก ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฉัน ( กิน ) แผ่นดิน หนอนไต่ตามร่างกาย ชายชรา ซองจดหมายสีชมพู ดอกซ่อนกลิ่น ถูกหวายรัด กระดานดำว่างเปล่า น้ำแข็ง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กระจกแตก ห่มผ้า หญิงชรา ระย้า กรน ผ้าห่มหนาๆ ลอยคอ ใบไม้ มุ้งขาด ขุดถ่านหิน หอก อากาศบริสุทธิ์ สมุด ไส้เดือน ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฐานทัพทหาร ลายนิ้วมือ กระบอกไม้ไผ่ ไม้กางเขน เผาไม้กระดาน ศีล ด้วง ธง หญิงแต่งชุดสีดำ แขนหัก กระต่ายน้อย ตกปลากับคนรัก คอกหมู เป็นโจทก์ในศาล คบบัณฑิต ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ขนมจีน น้ำพุ ว่ายน้ำ ฆ่างู เตียง ฤาษี สนามกีฬา โรงแรม ฝูงกบ จำนวนมาก ต้นไม้เหี่ยวเฉา กระดิ่ง ดาบ ดับกองไฟ ตาบอด ปลาทองที่ตายแล้ว หว่านข้าวในนา ทอง รถไฟฟ้า สตางค์ รักคนต่างชาติ ถลกหนัง กำแพง นางกวัก หัวล้าน ฟันดาบ กินกระต่าย ผ้าขาว ร้องรำทำเพลง ของเล่น ทอดผ้าป่า อาบน้ำในทะเล สาวไส้ วิ่ง หมา ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ นั่งบนอาสนะสงฆ์ นิล ตกน้ำ กระต่ายขูดมะพร้าว มีคนนำเสื้อผ้ามาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM