ทำนายฝัน 'สาก'

ฝันเห็น ฝันว่า สาก ฝันเห็นสากตำน้ำพริกหรือตำข้าว หญิงโสดจะได้พบเนื้อคู่ในเครื่องแบบ ถ้าเป็นชายจะได้รับของขวัญจากเพศตรงข้าม หรือ ญาติทางฝ่ายมารดา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สาก'

ฝันเห็นสากตำน้ำพริกหรือตำข้าว หญิงโสดจะได้พบเนื้อคู่ในเครื่องแบบ ถ้าเป็นชายจะได้รับของขวัญจากเพศตรงข้าม หรือ ญาติทางฝ่ายมารดา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีดตกน้ำ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ภรรยา ฆ่าโค บริโภค จมน้ำ ฝนตกระหว่างเดินทาง นั่งเล่น โรงพยาบาล มโหรี ครีบปลา ถั่วลิสง แทง ไม้เท้า บุญ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย โขลงช้าง แข็งแรง ส้มตำ เจ็บปวด ตุ๊กแก บ้านใหม่ กระจกแตก ซ้อมรบ ยางรถ งานวัด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฆ่าควาย บวงสรวง เดินช้าๆ เดินกะโผลกกะเผลก อากาศบริสุทธิ์ เรือน ประกาศการแต่งงานของตนเอง พระสถูป จับผีเสื้อ ฟัน ตกกระ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กางมุ้ง ทำลายโซ่ตรวน ประทัด บ้านตัวเอง นาฬิกาข้อมือเสีย ขวดยา กระป๋องนม สามีตาย จับลูกเสือ เม่น คนมีดวงตาสีดำ น้ำหอม ตัดหัว ลำคลอง เหยียบขี้ นิล นางฟ้า เดินเร็วๆ ซุง ถูกจับ หิมพานต์ (ป่า) แล่นเรือผ่านเกาะ หัตถกรรม ธุรกิจ ตู้นิรภัย กำแพงเมือง ช่างไม้ ซองจดหมายสีฟ้า กินนก นาค ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เรียก ประกันตัว ขโมย ทางรถไฟ โบว์ดำผูกเสาบ้าน เงาะ เขากวาง คำสัญญา ขนนกสีขาว ทุเรียน ฮูก (นกฮูก) แสงสว่าง ไส้เดือน ภาพ โดนดึงผม เมฆหมอก ดอกกุหลาบ จอก หย่า กิ๊บติดผม ตะกร้าไม้ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ตะกวดขึ้นบ้าน หัวล้าน มีด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ตกบ่ออุจจาระ จอบหรือเสียม ได้ลาภ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น