ทำนายฝัน 'สามีนํ้าตาตก'

ฝันเห็น ฝันว่า สามีนํ้าตาตก ฝันเห็นสามีนํ้าตาตก คุณจะมีความสุขในชีวิตแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สามีนํ้าตาตก'

ฝันเห็นสามีนํ้าตาตก คุณจะมีความสุขในชีวิตแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ปั่นด้าย กก ถ่านไฟ เก็บผลมะม่วง อุ้มเด็กทารก ถูกเปลื้องผ้า ปัดกวาดฝุ่น นอกใจแฟน อยู่ในกระท่อม มีผู้นำม้ามาให้ ภูเขาไปกำลังระเบิด ปลาฉลาม หูแหว่ง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ท้องฟ้าสดใส ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นั่งเล่น บวงสรวง ถั่วลิสง หมูกลายเป็นคน โทรศัพท์มือถือหาย เกิดความรู้สึกผิด องค์พระ ฝี กงเต๊ก ผดุงครรภ์ ต้นไม้ ถูกโยนลงทะเล เป็นโจทก์ในศาล ผจญภัย อยู่ในถ้ำ แมว เทียนไข ฝังศพคนที่รู้จัก ไข่ ข้าว ปล่อยเต่า ฝา ประเทียบ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ควาย ขนนกสีขาว ถุงเงิน-ถุงทอง ปีนข้ามกำแพง ตักน้ำราดตนเอง เดินชนผนัง อาบน้ำ เกลือ ผลักประตู วันเกิด พระนาคปรก หลงป่า กอดผู้หญิง ไฟไหม้ป่า ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ถูกต่อต่อย ขี้เกียจ กระดิ่ง แตกร้าว เครื่องจักรทำงานได้ดี สวมเสื้อสีขาว จอกใส่เหล้า เจ้า คราด จน ถวายกุฏิ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เล่นน้ำฝน ตะไบเหล็ก กอด ลอยคอ เซิ้งบั้งไฟ พวงมาลัย กุ้งยักษ์ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ผ้าฝ้าย ดอกมะลิ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กินก้อนดิน ถูกเสือกัด ขุดดิน ถูกตัดใบหู ประกาศข่าวการตาย เหยียบขี้ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ผ้าห่ม นั่งบนหลังนกกระเรียน ม้าสีขาว เจดีย์ทรุดโทรม ป่า เพชรพลอย โครงกระดูกมนุษย์ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กินนก โกศ ข้าวเปลือก ซื้อของโบราณ กวาด ตกงาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM